İBB Atatürk Kitaplığı

EFSANE VE TARİHİ GERÇEKLİK ARASINDA FÜTÜVVETNAMELER SERGİSİ

İBB Atatürk Kitaplığı koleksiyonundan özel bir seçkiyi içeren “Efsane ve Tarihi Gerçeklik Arasında Fütüvvetnameler” sergisi 26 Kasım - 14 Aralık 2021 tarihleri arasında Atatürk Kitaplığı’nda ziyaret edilebilir.

UNESCO’nun “Ahi Evran, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre Anma Yılı” ilan ettiği 2021 senesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir dizi etkinlik ve yayın ile sosyo-kültürel belleğimizin izlerini sürüyor. Bu yayınlar ve etkinlikler arasında öne çıkanlardan biri de 26 Kasım 2021 Cuma günü İstanbullularla buluşacak olan “Efsane ve Tarihi Gerçeklik Arasında Fütüvvetnameler” sergisidir. 

İBB Atatürk Kitaplığı arşivinde yer alan 32 adet fütüvvetname yazmasını ve fütüvvet örgütlenmelerine ilişkin tarihsel bilgiyi aktaran kaynaklardan alıntıları meraklısı ile buluşturacak olan sergide, en eski tarihli fütüvvetname, Muhammed b. Alaaddin er-Radavî’nin (ö. 931/1525) Miftahü'd-dekaik fi beyani'l-fütüvvet ve'l-hakaik adlı eserinin 10 Cemaziyelahir 965 [30 Mart 1558] tarihinde istinsah edilmiş nüshasıdır.

Fütüvvetnameler, İslâm dünyasında 8. yüzyılda Irak ve İran’da başlayıp zamanla yayılmıştır. Askeri birliklerden meslek örgütlerine kadar bir gruba kabulden törenlere, ortak ahlaktan  davranış kodlarına dek geniş bir alanı kapsayan fütüvvetnameler, bir çeşit tüzük veya nizamnamelerdir. Fütüvvet örgütlenmelerinin temelinde “kardeşlik” ve “dayanışma” kavramları yer alır. 

Sergi kapsamında fütüvvetnameler ve fütüvvet örgütlenmelerine ilişkin destekleyici etkinlikler de İBB Atatürk Kitaplığı bünyesinde gerçekleştirilecektir. Saffet Sarıkaya başta olmak üzere araştırmacıların, akademisyenlerin konuşmaları ve seminerleriyle desteklenecek olan bu sergi, kültürel hafızamızın köklerine uzanmaktadır.

Atatürk Kitaplığı’nda yer alan sergiyi, 14 Aralık 2021 tarihine kadar, her gün 09.00 – 21.00 arasında ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.

Adres: Miralay Şefik Bey Sok. No: 6  Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0(212) 249 95 65  -  0(212) 249 09 45
E-Mail: kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr

© 2013 İstanbul. Her hakkı mahfuzdur. İbb Taksim Atatürk Kitaplığı