İBB Atatürk Kitaplığı

İBB Mevlanakapı Karakolu Ziyaretçi Merkezi- Fatih

Fatih İlçesi, Mevlanakapı Caddesi, Melek Hatun Mahallesi, No:1

1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının ardından İstanbul'un asayişi yeni teşkil edilen Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye'ye verilmiş ve güvenlik işleri bu ordunun en büyük kumandanı olan seraskere bağlanmıştır. Kaldırılan eski yeniçeri kulluklarının yerine bu defa yeni ordunun kolluk kuvvetlerinin mekânları olarak karakollar yer almaya başlamıştır. Mevlanakapı Karakol binası, Mevlanakapı  ve çevresinin güvenliğini sağlamak için 19.yy’da yapılmıştır. 20 Temmuz 1826 tarihli ilk kolluk defterine göre İstanbul'daki karakol hizmetlerinin dağılımında Mevlevîhanekapısı’nda bir onbaşı bulunduğu görülmektedir.

Sözlü kaynaklara göre yapı karakol işlevinden sonra 1930’lu yıllarda konut olarak kullanılmış olup o dönemde plan şemasında değişiklikler yapılmıştır. Karakol binası uzun yıllardır kaderine terk edilmiş, atıl vaziyette kalmıştır. Restorasyon uygulamaları öncesinde çatısı ve sur cephe duvarı yıkık vaziyette olduğu bilinmektedir.

Restorasyon Müdahaleleri: 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Dairesi’ne bağlı İBB Miras ekiplerinin tümüyle özgün malzeme, doku ve örgü sisteminin korunması üzerine gerçekleştirdiği restorasyon sonucu 7.2 km uzunluğundaki  Kara Surları turizm planlarının bir parçası olarak kentin gelişme ve savunma sistemlerine yönelik bilgi aktarım merkezlerine dönüştürülmüştür.

Edirnekapı, Silivrikapı, Mevlanakapı ve Sulukule kapılarının burçlarında, ön sur ve ana surda sürdürülen çalışmalar ile bölge yeniden kamunun hizmetine sunulan kültürel mekânlar özelliği kazandırılmıştır.

Adres: Fatih İlçesi, Mevlanakapı Caddesi, Melek Hatun Mahallesi, No:1

Konuma buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Adres: Miralay Şefik Bey Sok. No: 6  Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0(212) 249 95 65  -  0(212) 249 09 45
E-Mail: kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr

Twitter
Instagram 
Facebook

 

 

 
© 2013 İstanbul. Her hakkı mahfuzdur. İbb Taksim Atatürk Kitaplığı