İBB Atatürk Kitaplığı
KATALOG TARAMA
SAYISAL ARŞİV ve E-KAYNAKLARDA ARA
Yandaki kutu ile basit arama yapabildiğiniz gibi arama sayfasından detaylı arama da yapabilirsiniz.

Yazma Eserler

Toplam 4.760 cilt yazma eser bulunmaktadır.

Atatürk Kitaplığı koleksiyonunda toplam 4.760 cilt yazma eser bulunmaktadır. Bu eserler 6 ana koleksiyon altında toplanmış bulunmaktadır. Bunlar:

1. Belediye Yazmaları: Bu koleksiyon kütüphanenin kuruluşundan itibaren muhtelif şahısların değişik zamanlarda bağışladığı kitaplar ile bilhassa son zamanlarda satınalma yoluyla kütüphaneye kazandırılan yazmaların bir arada kaydedilmesiyle meydana gelmiştir. Bu koleksiyonda 2013 senesi itibariyle 1.854 cilt birliği içerisinde 3.018 yazma eser/risale bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan satın almalarla yakın tarihimizle alakalı Kurtuluş savaşı notları, Ermeni olayları, Atatürk’e yapılan suikast raporu, Osmanlı – Yunan harbi, I. Dünya savaşı Irak cephesi notları gibi birçok yazma koleksiyonumuza katılmıştır.

2. Muallim Cevdet Yazmaları: Bu koleksiyonda sık sık aranan tapu tahrir ve vakıf defterleri yanında, tarih ve edebiyata dair çok kıymetli -757 cilt birliği içerisinde- 1.064 eser/risale bulunmaktadır.

3. Osman Ergin Yazmaları: Eğitim ve Belediyecilik konularında birçok eseri bulunan, kütüphanenin kurucu heyetinde de bulunan Osman Nuri Ergin; Osmanlıca, Arapça, Farsça ve Yabancı Dil matbu kitaplarının yanı sıra kütüphanesinde bulunan yazma eserleri de kütüphanemize. Tasavvuf konulu eserlerin ağırlıklı olduğu koleksiyonda 2.002 cilt birliği içerisinde 4.935 eser/risale bulunmaktadır.

4. Yazma Kur’anlar: El yazması Kur’anlar ayrı bir koleksiyon halinde kaydedilmiştir. Koleksiyonda kütüphanenin ilk kuruluşundan beri bağış yoluyla kazanılan ve aralarında hat, tezhip ve cilt sanatının güzel örnekleri bulunan 48 adet yazma Kur’an-ı Kerim bulunmaktadır.

5. Cevdet Paşa Yazmaları: Çoğu Ahmed Cevdet Paşa’nın yayımlanmış eserlerinin müsveddeleri olan koleksiyon kızı Fatma Aliye Hanım’ın terekesinden kütüphaneye intikal etmiş olup toplam 59 defter bulunmaktadır.

6. Fatma Aliye Hanım Evrakı: 70 adet zarf/defterden müteşekkil koleksiyonda mektuplar, yazı ve şiir taslaklarının bulunduğu defterler, gazete kupürleri, kitaplar ve fotoğraflar bulunmaktadır. 1 numarada kayıtlı Enin adlı romanı 31 defter tutmaktadır.

2003 yılı itibariyle kütüphanede bulunan yazma eserlerin tamamının basılı katalogları, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcılığından emekli Nail Bayraktar tarafından hazırlanmış olup Müdürlüğümüz tarafından basılmıştır. 2003 tarihinden sonra kütüphaneye kazandırılan yazmaların bilgisayar ortamında tasnif ve kataloglama işlemleri tamamlanmış, yayınlanması konusunda ise sona gelinmiştir.

Adres: Miralay Şefik Bey Sok. No: 6  Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0(212) 249 95 65  -  0(212) 249 09 45
E-Mail: kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr

Twitter
Instagram 
Facebook

 

 

 
© 2013 İstanbul. Her hakkı mahfuzdur. İbb Taksim Atatürk Kitaplığı