İBB Atatürk Kitaplığı
KATALOG TARAMA
SAYISAL ARŞİV ve E-KAYNAKLARDA ARA
Yandaki kutu ile basit arama yapabildiğiniz gibi arama sayfasından detaylı arama da yapabilirsiniz.

Süreli Yayınlar

Atatürk Kitaplığı koleksiyonunda bulunan Arap ve Latin harfli dergi ve gazeteler

     Atatürk Kitaplığı süreli yayınlar koleksiyonu açısından çok zengindir. Yayınlarımız Türkçe, Osmanlıca, İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Bulgarca, Farsça, Arapça, Ermenice, İtalyanca gibi dillere sahiptir. Osmanlıca yayınlarımız, 1940 yılına kadar olan ulusal gazetelerimiz, nadir eserlerimiz, özellikle Fransızca yabancı dil süreli yayınlarımızın bir kısmı dijital ortama aktarılmıştır.

      Koleksiyonumuzu gazete, dergi, istatistik olarak üç ana başlık altında inceleyebiliriz. Gazetelerimiz ve dergilerimiz Türkçe ve yabancı dil olarak ikiye ayrılmıştır. Dermemizde Türkçe (Osmanlıca) olarak ilk yayınlanan gazete 1828 yılında Mısır'da çıkan "Vakâyi-i Mısriyye" olup, ilk resmi gazete ise 1831 yılında basılan "Takvîm-i Vakâyi"dir. Resmi olmayan ilk Türkçe (Osmanlıca) gazete ise 1840 yılında basılmaya başlanan "Cerîde-i Havâdis"tir. Şinasi ve Agâh Efendi tarafından çıkarılan Tercümân-ı Ahvâl (1860–1866) ilk özel gazetedir.

       İlk Türk dergileri Avrupa'da olduğu gibi bilimsel derneklerin yayın organı olarak ortaya çıkmıştır. Önce Fransızca yayınlanmıştır. Türkiye’de 1795'de Fransızlar tarafından basılan ilk dergi Bulletin de Nouvelles'tir. Osmanlılarda ilk gazete çıktıktan 18 yıl sonra ilk mecmua olan Vakayi-i Tıbbiye yayınlanmaya başlandı (1849). Türk basının en uzun ömürlü dergisi ise 1933'ten beri düzenli olarak yayınlanmakta olan Varlık Dergisi'dir. Devlet bünyesinde, Türk Tarih Kurumu tarafından kurulan bir dergi yayın hayatına başlamıştır. Derginin adı Belleten’dir. Bu dergi, Osmanlı’nın son döneminde yayınlanan Tarih-i Osmanî Encümeni (1910-1931) dergisinin devamı olarak görülmüştür.                                                  

       Atatürk Kitaplığı Türkiye’de süreli yayınlar koleksiyonuna sahip az sayıdaki kütüphanelerden birisidir.

Adres: Miralay Şefik Bey Sok. No: 6  Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0(212) 249 95 65  -  0(212) 249 09 45
E-Mail: kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr

Twitter
Instagram 
Facebook

 

© 2013 İstanbul. Her hakkı mahfuzdur. İbb Taksim Atatürk Kitaplığı