İBB Atatürk Kitaplığı

Proje Açılış Toplantısı

2013.02.07

İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’nde Bulunan Osmanlı Dönemi Nadir Eserlerin Kataloglanması, Dijital Ortama Aktarılması ve Elektronik Ortamda Kullanıma Sunulması”  projesi tanıtım toplantısı İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Atatürk Kitaplığı Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya İBB Genel Sekreter Yardımcı Ali Altıntaş, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şen, Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder ile üniversite öğretim üyeleri, kütüphaneciler, araştırmacılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Projeyle; İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Atatürk Kitaplığı’nda bulunan Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesi ile basılmış 40 bin adet nadir eserin kataloglama ve niteleme işlemleri uluslararası kütüphanecilik standartlarına uygun hale getirilecek.

Eserlerin taranarak sayısal ortama aktarılması, depolanması ve web üzerinden ücretsiz olarak hizmete sunulması amacıyla yapılan proje sonunda Atatürk Kitaplığı’nda bulunan basılı kültürel mirasın korunması, görünürlüğünün arttırılması ve bilgiye erişiminin daha etkin ve yaygın bir hale getirilmesi amaçlanıyor.

Arşiv

Adres: Miralay Şefik Bey Sok. No: 6  Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0(212) 249 95 65  -  0(212) 249 09 45
E-Mail: kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr

© 2013 İstanbul. Her hakkı mahfuzdur. İbb Taksim Atatürk Kitaplığı