İBB Atatürk Kitaplığı

Başarı Hikayesi

2014.06.04

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından “Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik olarak hazırlanan ve Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı” kapsamında desteklenen  “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’nde Bulunan Osmanlı Dönemi Nadir Eserlerin Kataloglanması, Dijital Ortama Aktarılması ve Elektronik Ortamda Kullanıma Sunulması” başlıklı proje, 14 Ocak 2014 tarihinde sona erdi.

İBB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin ilk üç aylık bölümü altyapı çalışmalarına ayrılmış ve 4. ayından itibaren kataloglama ve tarama işlemleri hayata geçirilerek ana faaliyet kapsamındaki çalışmalar Aralık 2013 ayı sonunda tamamlanmıştır, Proje sonunda oluşturulan sayısal kaynakların linklendirme ve web sunumu ise şubat ayı içersinde hizmete açılmıştır. Bu kapsamda 40.000 Arap harfli basma eser sayısal tarayıcılar ile taranarak 3.800.000 görüntü sayısal ortama aktarılmış aynı zamanda başlatılan kataloglama ve veri giriş işlemleri ile ilişkilendirilerek kullanıcı erişimi için hazır hale getirilmiştir. 

Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte, kütüphane koleksiyonlarımızda bulunan ama görünürlük ve bilinirlikleri az olan basılı kültürel miras eserlerimiz ilim ve araştırma dünyasının hizmetine sunulurken aynı zamanda nadir eser kapsamında olan bu yayınların kullanıma bağlı yıpranma ve bozulmalarının da önüne geçilerek bu eserlerin orijinallerinin daha uzun süre korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması da hedeflenmiştir.

Sayısal kaynaklara erişim ile birlikte, kütüphane koleksiyonlarında bulunan tek kopya eser aynı anda bir çok araştırmacı tarafından kullanılır hale getirilmiş olup, zaman ve mekana bağlılık da ortadan kaldırılarak, para zaman ve emek konusunda hem İstanbul hem de ülke ekonomisine katkı sunulmuştur.

İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü uzman personellerinden Selçuk Aydın ve Hüseyin Türkmen tarafından koordine edilen proje sonunda oluşturulan sayısal kütüphane ve kaynaklara http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/ataturkkitapligi/index.php adresi üzerinden ulaşılmaktadır.

 

http://www.istka.org.tr/duyuru/istanbulun-hazineleri-dijital-dunyaya-acild

Arşiv

Adres: Miralay Şefik Bey Sok. No: 6  Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0(212) 249 95 65  -  0(212) 249 09 45
E-Mail: kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr

Twitter
Instagram 
Facebook

 

© 2013 İstanbul. Her hakkı mahfuzdur. İbb Taksim Atatürk Kitaplığı