İBB Atatürk Kitaplığı

Yüz yıl önce Havâdis 1913 sergisi

2014.02.24

İlkini geçen yıl gerçekleştirdiğimiz “Havadis; Yüzyıl Önce”sergisinin bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Mehmet Akif Ersoy bir şiirinde; “Tarih’i ‘tekerrür’ diye tarif ediyorlar; Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?” diyor. Tarih bilinci ve bilgisi toplumları mükerrer hatalardan koruyarak geleceğe taşır. Biz bu sergiyle medya üzerinden 100 yıl öncesine bir seyahat yaparak toplumsal, siyasal, askeri ve kültürel olayları insanımıza yorum katmadan sunmaya çalıştık.1900’lu yılların ilk çeyreği Osmanlı İmparatorluğu’nun çökmesi ve onun yerine Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması gibi çok önemli siyasi, askeri ve kültürel süreçleri kapsamaktadır. Bu süreçler içerisinde Balkan Harbi, Birinci Cihan Harbi, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı gibi önemli savaşlar, Sevr, Mondros, Lozan gibi antlaşmalar ve Saltanatın ve Hilafetin kaldırılması gibi siyasi olaylar vardır. 1912 yılından başlattığımız Havadis Sergisi bu yıl 1913 yılının olaylarını gözler önüne sermektedir. Bu amaçla dönemin Atatürk Kitaplığı arşivindeki tüm yayın organları (Alemdar, Tasfir-Efkar, İkdam, Tanin, Sabah, Peyam, Rubab, Türk Duygusu, Türk Yurdu, Sebilürreşad, Resimli Kitap, Kadın Dünyası, Servet-i Fünun, Karagöz, Şehbal, Yeni Gazete, Tazminat, Balkanlar, Gençlik, Alemi, Tan, Hilal-i Ahmer Salnamesi, Şelale, Lem'a, Takvim-i Vekayi ) yaklaşık altı ay boyunca tek tek incelendi. Bu yayın organlarından günümüz insanlarını ilgilendirdiğini düşündüğümüz veya bu gün hala etkisi devam ettiren veya siyasal ve askeri tarihimiz üzerinde derin izler bırakan haberler seçilerek öne çıkarıldı. Bu haberler, Atatürk Kitaplığı’nda bulunan fotoğraf, kartpostal, harita, karikatür, afiş vd. görsel materyalle zenginleştirildi.

Bu sergi amacı itibariyle öğretici bir çalışmadır. İzleyiciye yüz yıllık bir vizyon kazandırmak en önemli amacımızdır. Bunu başarabildiysek kendimizi mutlu hissederiz.

 

Tarih:              2 Mart 2104, Saat: 15.00

Yer:                 Cumhuriyet Sanat Galerisi (Maksem)

                        İstiklal Caddesi girişi/Taksim

Düzenleyen:    İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü

Arşiv

Adres: Miralay Şefik Bey Sok. No: 6  Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0(212) 249 95 65  -  0(212) 249 09 45
E-Mail: kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr

Twitter
Instagram 
Facebook

 

© 2013 İstanbul. Her hakkı mahfuzdur. İbb Taksim Atatürk Kitaplığı