İBB Atatürk Kitaplığı

Pertevniyal Valide Sultan Evrakı Sayısal Ortamda

2014.09.02

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü yürüttüğü sayısallaştırma çalışmaları  çerçevesinde Atatürk Kitaplığı koleksiyonunda bulunan basılı ve yazılı kültürel miras eserlerini web üzerinden hizmete sunmaya devam etmektedir.

Bu çalışmalar kapsamında  Pertevniyal Valide Sultan Evrakına ait eserlerin hem özet bilgileri hazırlanmış hem de sayısal tarayıcılar ile taranarak elektronik ortama aktarılması gercekleştirilmiştir. 5625 belgeden oluşan koleksiyonun sayısallaştırılması sonucu 7528 görüntü elde edilmiştir.  

Belgeler tezkire, muhabereli tezkire, mektup, ilmuhaber, ariza, pusula, makbuz senedi, kira kontratı, rapor, kroki, plan, defter gibi çok çeşitlilik arzetmektedir.

Büyük çoğunluğu Pertevniyal Valide Sultan Vakfı'na ait olsalarda belgeler, vakfa başta Manastır'da bulunan İzmir, Tırhala ve Yenişehir'deki çiftlikler başta olmak üzere vakfın Aksaray'daki Valide Sultan Camisi, mektepler, camiler, tekkeler, çeşmeler, Medine'deki Gureba Hastahanesi, Tersane'deki gemi yapım yeri, askeriyeye Valide Sultan'ın şahsi parasıyla alınan tüfekler, orduya verilen bağışlar, Mekke ve Medine'ye gönderilen surreler, Sarı Gazi Sultan hazretlerindeki fukaralar, dul kadınlar ve çocuklara yapılan yardımlar, İstanbul'un çeşitli yerlerindeki fakirlere dağıtılan ramazaniyelikler, Taksim Kışlası'ndaki cami başta olmak üzere camilerde mübarek gecelerde okutulan mevlitler, sarayla, haremle, padişahla, sadrazamla, valilerle ve diğer vezirlerle yapılan yazışmalar bulunmaktadır.

Osmanlı tarihinde son derece önemli bir yeri olan ve Sultan II. Mahmud'un hanımı ve Sultan Abdülaziz'in annesi olan Pertevniyal Valide Sultan hazretlerinin belgeleri, aslında Valide Sultanlık müessesesi ile ilgili son derece yeni bilgilerin bulunduğu tarihi önemi haiz belgelerdir.

Arşiv

Adres: Miralay Şefik Bey Sok. No: 6  Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0(212) 249 95 65  -  0(212) 249 09 45
E-Mail: kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr

Twitter
Instagram 
Facebook

 

 

 
© 2013 İstanbul. Her hakkı mahfuzdur. İbb Taksim Atatürk Kitaplığı