İBB Atatürk Kitaplığı

Osmanlıca Nadir Kitapların Sayısallaştırılması Projesi

2014.09.01

İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Atatürk Kitaplığı 2012 yılı içinde İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı” na başvurarak “İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'nde Bulunan Osmanlı Dönemi Nadir Eserlerin Kataloglanması, Dijital Ortama Aktarılması ve Elektronik Ortamda Kullanıma Sunulması”  adlı proje için desteğe hak kazanmıştır.  

Bu proje ile  İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Atatürk Kitaplığı’nda bulunan Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesi ile basılmış nadir eserler ile bir çok evrakın  kataloglama ve niteleme işlemlerinin uluslararası kütüphanecilik standartlarına uygun hale getirilmesi, eserlerin taranarak sayısal ortama aktarılması, depolanması ve web üzerinden ücretsiz olarak hizmete sunulması hedeflenmiştir.

Proje sonunda,  İBB Atatürk Kitaplığı’nda bulunan kültürel mirasımızın basılı ve yazılı bilgi kaynakları bilinmezlik zırhından sıyrılarak daha  görünür hale gelmiş, araştırmacıların bilgiye zaman ve mekana bağlı kalmadan erişmesi sağlanmıştır.

Proje sonunda sayısallaştırılmış olan görüntü ve veriler www.ibb.gov.tr adresinden ve http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/ linki üzerinden internet ortamında hizmete sunulmuştur.

       Bu kapsamda oluşturulan sayısal arşivde 4,5 milyon görüntü bulunmaktadır.  Sayısal arşivimizdeki bilgi kaynakları hakkında detaylı sayısal bilgi ekteki Exel tabloda sunulmuştur.

Proje hizmete sunulduğu ilk altı aylık dönemde 2150 üye, 51.140 Toplam kullanıcı ve 103.200 yayın indirme sayısına ulaşmıştır.

 

Yayın Türü

Sayı/Adet

Pdf Sayısı Görüntü Sayısı
Gazete 275 95900 383600
Dergi 376 15033 150330
Osmanlıca Kitap 18247 40441 3600000
Arapça Kitap 3467 3989
Farsça Kitap 486 497
Yabancı Dil (İngilizce - Almanca - Frnsızca) Kitaplar 4584 4584
Yazma Kitaplar 7250 7250
Salname (Yıllıklar) 713 1699
Takvimler 629 810
Albüm 113   5404
Pertevniyal Valide Sultan Evrakı     7729
Muhsin Ertuğrul Evrakı 12395 12395 150000
Belediye Müteferrik Evrakı     2633
Harita 6327 6327 6327
Kartpostal 12230 12230 12230
Makale Veritabanı(Sebilu'r-Reşat,Sırat-ı Müstakim) 12245 12245 12245
Projem İstanbul Tezleri  122 122  
Toplam     4330498

 

Arşiv

Adres: Miralay Şefik Bey Sok. No: 6  Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0(212) 249 95 65  -  0(212) 249 09 45
E-Mail: kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr

Twitter
Instagram 
Facebook

 

 

 
© 2013 İstanbul. Her hakkı mahfuzdur. İbb Taksim Atatürk Kitaplığı