İBB Atatürk Kitaplığı

ATATÜRK KİTAPLIĞI DİSİPLİNLERARASI METODOLOJİ TARTIŞMALARI - 1

2021.10.22

Çevre, politik ekoloji, sermaye, insan, cansız varlıklar ve farklı türlerin birbirine karışmayan kronolojilerini disiplinlerüstü ve yenilikçi bir perspektifle ele almak nasıl olur?

EKOLOJİK FAİLLİK VE İHTİMAMIN İNSANSONRASI FEMİNİST HALLERİ : TEMSİLLER, İMKANLAR, DÖNÜŞÜMLER

Konuşmacı : Deniz GÜNDOĞAN İBRİŞİM

Yer:  Atatürk Kitaplığı Konferans Salonu

Tarih : 22.10.2021

Saat :19:00

Arşiv

Adres: Miralay Şefik Bey Sok. No: 6  Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0(212) 249 95 65  -  0(212) 249 09 45
E-Mail: kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr

Twitter
Instagram 
Facebook

 

 

 
© 2013 İstanbul. Her hakkı mahfuzdur. İbb Taksim Atatürk Kitaplığı