İBB Atatürk Kitaplığı

BÜYÜK TARİH ARŞİVİ YAYINLANDI...

2019.01.28

Osmanlı Devleti'nin son yılları ile Cumhuriyet'in ilk dönemindeki yazışma ve belgeler yayınlandı.
www.ntv.com.tr
25.01.2019

İBB Atatürk Kitaplığı’nın web sayfasında paylaşıma açılan belgelerde, Abdülhamit ve Enver Paşa’nın mektupları ile Atatürk’ün günlükleri yer alıyor. Ayrıca 6-7 Eylül olayları raporları da dikkat çekiyor.

Osmanlı Devleti'nin son yılları ile Cumhuriyet'in ilk çeyreği sonuna kadar olan dönemdeki birçok yazışma ve belgeler İBB Atatürk Kitaplığı'nın web sayfasından paylaşıma açıldı. Belgeler arasında Abdülhamit'in Hareket Ordusu'na mektupları, Enver Paşa'nın mektupları, Atatürk'ün yazışmaları, harplerdeki subay günlükleriyle, 6-7 Eylül olaylarının raporları da yer alıyor. Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet tarihine ilişkin çok sayıda belge, kitap ve evrakı dijital ortamda okurlara açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Atatürk Kitaplığı, Türkiye tarihine ait çok özel koleksiyonu da okurlara kazandırdı. 155 ana başlıktan oluşan koleksiyon içerisinde 2 bin 587 adet belge ve fotoğraf yer alıyor. Dijital ortamda 32 bin 363 poz elde edilerek hazırlanan koleksiyonda Arapça, İngilizce, Fransızca, Farsça ve Osmanlı Türkçesi dillerindeki belgeler tek tek ele alınarak kısa özetleri hazırlandı.

Koleksiyon eserleri içinde Sultan Abdülhamit'in 5 Temmuz 1909 tarihli Selanik'ten Hareket Ordusu Kumandanlığı'na hitaben yazığı mektup ve diğer mektupları, Enver Paşa'nın Mahmut Şevket Paşa'ya mektupları, Sultan Abdülhamid dönemiyle ilgili çeşitli Avrupa gazetelerinde çıkan haber ve makalelerin saraya sunulan tercümeleri, Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'nın Sultan Abdülhamid ile yazışmaları ve diğer mektupları yer alıyor. Ayrıca, Balkan Savaşları, 1. Dünya Harbi ve İstiklal Savaşı'na katılan bir çok subayın günlükleri ile Rum ve Ermeni cemaatlerinin faaliyetlerine dair yazışma ve raporlar da dijital ortamda paylaşıma açıldı. Atatürk Kitaplığı'nın web sayfası üzerinden erişilebilen belgeler arasında, 6-7 Eylül olaylarına dair yazışma ve raporlar da dikkat çekiyor. Yeni bilgilerin yeraldığı metinler, İnkılâp Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Askeri Tarih, Şehir ve Sanat Tarihi alanında önemli araştırmalara kaynak olacak.

https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/osmanli-devletinin-son-yillari-ile-cumhuriyetin-ilk-donemindeki-yazisma-ve-belg,8p6f14YJFE2JY69FiW82ZA/sxllBfaIDUukfJV2xK4A8A

Arşiv

Adres: Miralay Şefik Bey Sok. No: 6  Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0(212) 249 95 65  -  0(212) 249 09 45
E-Mail: kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr

Twitter
Instagram 
Facebook

 

 

 
© 2013 İstanbul. Her hakkı mahfuzdur. İbb Taksim Atatürk Kitaplığı