İBB Atatürk Kitaplığı

M. Seyfettin Özege

2018.01.03

M.Seyfettin Özege (1901-1981) ömrünü Eski Harfli Türkçe basma kitapların bibliyografyası ve müelliflerin biyografilerine adamış müstesna bir şahsiyetti. Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu’nu hazırlamak için genç yaşından itibaren hem bu kitapları satın alarak, satın alamadıklarının da bilgilerini her gittiği, gördüğü yerde kaydederek çalışmıştır. Kataloğunu hazırlarken Osmanlı Arşivi’ndeki belgelerden, kütüphanelerden faydalanmış ve doğru olduğuna kanaat getirdiği her türlü bilgi kaynağını son derece titiz ve sistematik bir şekilde kaydetmiştir.

Değerli kitap koleksiyonunu Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne bağışlayan Özege, kataloğun tamamlayıcısı olarak tasarladığı biyografik eserini tamamlayamadan vefat etmiştir.

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Atatürk Kitaplığı tarafından satın alınan Seyfettin Özege arşivi, merhumun kişisel arşivinin sahaflara intikal etmiş halinin bir kısmıdır. Arşivin diğer kısmının da satın alma ve tasnif işlemlerinden sonra araştırmacıların hizmetine sunulması planlanmaktadır.

Düzenlenerek araştırmacıların hizmetine sunulan arşivin genel yapısını aşağıdaki belgeler oluşturmaktadır.

1. Seyfettin Özege'nin Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu için hazırladığı tespit fişleri ile bunların prova baskıları,

2. Yukarıda adı geçen eserin ikinci bölümü için hazırladığı Yazar Biyografi fişleri, notları ile bu konudaki çeşitli kişilerle yapılan resmi ve özel yazışmalar,

3. Seyfettin Özege'nin özel hayatıyla ilgili çeşitli kartvizit, mektup, not kağıtları, hesap pusulaları, makbuzlar, muhtelif defterler, yazışmalar, hikaye taslakları ve fotoğraflar,

4. İhsan Arat, Neriman Balaban Arat, Affan Balaban, Ferihan Balaban, Sacide Balaban, Füsun Arat’a ait çeşitli yazışmalar.

5. Seyfettin Özege’ye ait olduğu tahmin edilen İş Bankası evrakı ile İhsan Arat’a ait Maliye Müfettişliği evrakı.

Olumsuz saklama koşulları ve zamanın etkisiyle yıpranmış, dağılmış ve muhtemelen kayba uğramış arşivde 11.428 kayıt (2926 latin harfli, 8316 Eski harfli belge) ve 186 fotoğraf ve bu kayıtlara ilişkin 43.702 poz dijital görüntü mevcuttur.

Seyfettin Özege’nin dünyasından önemli kesitleri bizlere sunan bu arşiv, aynı zamanda tarih, sosyal tarih, şehir araştırmaları, kurumsal tarih çalışmaları gibi alanlara da yararlı olacak bilgi ve belgeleri muhtevidir.

Arşive ulaşmak için tıklayınız.

Arşiv

Adres: Miralay Şefik Bey Sok. No: 6  Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0(212) 249 95 65  -  0(212) 249 09 45
E-Mail: kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr

Twitter
Instagram 
Facebook

 

 

 
© 2013 İstanbul. Her hakkı mahfuzdur. İbb Taksim Atatürk Kitaplığı