Türk Kütüphaneciliğinden İzdüşümler: Nail Bayraktar'a Armağan 2: Nail Bayraktar'ın Makaleleri

Türk Kütüphaneciliğinden İzdüşümler: Nail Bayraktar'a Armağan 2: Nail Bayraktar'ın Makaleleri