Sayısal arşivimizdeki eserleri incelemek için tıklayın

Uluslararası Melamet Sempozyumu

8 Aralık

Açılış Oturumu (18:00)

·        Mahir Polat (İBB Genel Sekreter Yard.)

·        Prof. Dr. Bülent Bilmez 

·        Prof. Dr. M. Esat Harmancı

OTURUM 1 (19:00-21:30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Aça

·        Prof. Dr. Esat Harmancı: Melamet Edebiyatı 

·        Prof. Dr. Cenk Güray : XV. Yüzyıl Anadolusunda İnanç ve Müzik İlişkisinin İzlerini Melamiyye-i Bayramiyye  Üzerinden Takip Etmek 

·        Dr. Betül Yavuz: 17. ve 18. Yüzyıl İstanbul’unda Bayrami Melamiliğin Gelişimi

…………………………………………………………………………………………….....

9 Aralık Cuma

OTURUM 2 (10:00-12:00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim Maraş 

·                        ·      Prof. Dr. Harun Yıldız: Anadolu Aleviliğinin Tarihsel Gelişimine Bakış 

·                        ·       Doç. Dr. Erdem Özdemir: Alevi Müziğinin Kültürel ve Analitik Bağlamda İncelenmesi 

·                       ·       Erdoğan Aydın: Aleviler, Sorunlarının Kaynağı ve Çözüm Önerileri 

·                       ·       Dr. Besim Can Zırh:  Gurbette Ölüm: İç ve Dış Göç Süreçlerinde Alevi Cenazeleri 

Öğle Yemeği (12:00-13:30)

OTURUM 3 13:30-15:30

           Oturum Başkanı: Prof. Dr. Harun Yıldız 

·                        ·      Prof. Dr. İbrahim Maraş : Günümüz Türk Tasavvufunda Melamet Neşvesi ve Sufiliği Selefileştirme Çabaları 

·                        ·      Prof. Dr. Mehmet Aça: Melamilik ve Abdülbaki Gölpınarlı 

·                       ·      Doç. Dr. Resul Ay: Anadolu'da İslamlaşmanın Erken Dönemlerinde Halk Arasında Derviş Algısı Ve Halk Dindarlığı (13-15. Yüzyıllar 

Kahve Arası (15:30-16:00)

OTURUM  4 (16:00-18:00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Esat Harmancı

·      Prof. Dr. Ali Yaman: Gelenekselden Günümüz Aleviliğine Alevi Teolojisinin Şekillenme Sorunu

·                            ·        Doç. Dr. Ayşe Atıcı Arayancan: Selçuklu Döneminde Yaşanan Mezhep Çatışmalarına Bir Örnek: Nizârî İsmâilî Propagandası 

·                            ·       Doç. Dr. Oğuzhan Şahin: Hamzavîlerin Ilımlı Yüzü Hüseyn-i Lâmekânî ile Ulemânın Yılmaz Savunucusu Münîrî-yi Belgradî’nin Birbirlerine Mektupları 

·                            ·     Dr. Abdulmamad İlolıev : The Ismailis of Central Asia: History and Traditions 

…………………………………………………………………………………………………...

10 Aralık Cumartesi

OTURUM 5 (10:00-12:00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cenk Güray 

·                     ·      Doç. Dr. Nazire Erbay: Melami Düşünce Sisteminde Olumsuzluk ve Hareketsizliğin Devingenliği 

·        Doç. Dr. Bünyamin Ayçiçeği:  Bayrami-Melamiliğinin Özellikleri, Yolun  Adabı Çerçevesinde Sarı Abdullah Efendi ve La’lîzâde Abdülbâkî’ye Göre Melamilik 

·        Dr. Oğuz Yılmaz: Bir Şathiye Üç Şerh: Ali Örfî’nin Şathiyesine Yapılan Şerhler Bağlamında Son Dönem Melamîliği 

Öğle Yemeği (12:00-13:30)

OTURUM 6 (13:30-15:30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bülent Bilmez 

       ·        Prof. Dr. Fatih Usluer: Hurufi Kuran Yorumu 

       ·        Prof. Dr. Osman Ünlü: Işık Dervişleri ve Seyyid Gazi Işıklarının Edebiyata Yansımaları 

       ·        Doç. Dr. Ayfer Karakaya-Stump: Alevi-Bektaşi Tarihi'nin Temel Taşlarından Rum Abdalları Ve Horasan Erenleri Kimdir? 
TARİH 08.12.2022 06:00
YER İPA Kampüsü
Uluslararası Melamet Sempozyumu


İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 249 95 65
0212 249 09 45
kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr