Sayısal arşivimizdeki eserleri incelemek için tıklayın

Müzeler Birimi


Müze Birimi müze eserlerinin korunmasını ve kontrolünü sağlar. Yıllık özel müze istatistik formlarının hazırlanıp Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelere yazışma yoluyla iletilmesiy ile ilgili işlemleri yürütür.

Eserlerin ve kültür varlıklarının tasnifi, tescili, araştırılması, envanteri, fotoğraflanması, dijital kataloğunun oluşturulması, raf ve kutu numaralarının verilmesi gibi tüm operasyonel işler bu birimde gerçekleşir. Müze Birimi süreli sergilere eser ödünç vermeyle ilgili yazışmaları yürütür. 

Eserlerin hazırlanması, sona eren sergilerdeki eserlerin teslimi ve muhafazası da müze biriminin sorumluluğundadır.

Birimimiz eserlerin sağlık durumunu izler ve gereken konservasyon müdahalelerini raporlandırır.

Müzelerimizi inceleyin.

İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 249 95 65
0212 249 09 45
kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr