Sayısal arşivimizdeki eserleri incelemek için tıklayın

Etkinliklerimiz

Atatürk ve İstanbul Kitaplığı'nda Öne Çıkanlar

Şube Kütüphanelerinde Öne Çıkanlar



Etkinlik Takvimi


Atatürk ve İstanbul Kitaplığı Etkinlikleri

TARİH ETKİNLİK
10.12.2022 03:30 Eleştirel Politik Felsefe Nedir? İncele
09.12.2022 07:00 Tarihte Merkezi Bir Kavram Olarak Faillik: Araçlar ve İmkânlar İncele
08.12.2022 07:00 İstanbul'un Sofrasında Noel, Aile, Hatırat İncele
08.12.2022 06:00 Uluslararası Melamet Sempozyumu İncele
07.12.2022 07:00 Kanıt, Belge, Tanık: Arşivin Bilgisi, Arşivin Arkeolojisi İncele
02.12.2022 07:00 Kalbul ve Ret: Üç Çiçek, Poetika, Şiir Atı İncele
30.11.2022 07:00 Siyasi ve Bilimsel Arka Planıyla Macar Türkolojinin Başlangıc Dönemi İncele
30.11.2022 07:00 Kadınca Yazmak 2 İncele
29.11.2022 06:30 Cemil (Topuzlu) Paşa'nın İstanbul'u: Şehreminlikleri, İmar Faaliyetleri İncele
28.11.2022 06:00 Bozdoğan (Valens) Su Kemeri ve Çevresi İncele
26.11.2022 02:00 Geçmişten Güncele Minyatür Sanatı İncele
25.11.2022 01:30 Kağıt ve Cilt Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi Gezisi İncele
24.11.2022 06:00 Biriktirmenin Serüveni 3 İncele
23.11.2022 07:00 Editöre Sor 2 İncele
23.11.2022 06:30 Kavramların Tarihi Konuşmaları 2 İncele
22.11.2022 07:00 Beşiktaş Tarihi İncele
22.11.2022 06:30 Toplumsal Hafızada Zamanda ve Mekânda Maltepe İncele
18.11.2022 07:00 Narodnikler: Halkın Dostları İncele
16.11.2022 06:00 Kasım Ağa ve XVII. Yüzyıl Mimarları İncele
12.11.2022 03:30 Düşünmeyi Seçmek ya da Seçmemek İncele
11.11.2022 06:30 Siyasal Dönüşümler ve Toplumsal Hafıza İncele
09.11.2022 07:00 Üniversite Arşivleri Nasıl Düşünür: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi İncele
09.11.2022 07:00 Üniversite arşivleri Nasıl Düşünür? İncele
08.11.2022 06:30 Kavramların Tarihi Konuşmaları 1 İncele
07.11.2022 07:00 İstanbul'da Sinan Eserleri ve Strüktür Olarak Geometrik Desenleri İncele
05.11.2022 03:00 Aç Besmeleyle İç Suyu İncele
04.11.2022 07:00 Yolları Çatallanan Şiir Papirüs / Diriliş İncele
03.11.2022 07:00 İstanbul'un Sofrası 5: Abur Cubur Tarihi İncele
02.11.2022 06:00 Tarihi, Hukuk ve Politikalarıyla Yerel Yönetimler İncele
31.10.2022 06:00 İstanbul'un Prehistoryası İncele
26.10.2022 03:00 Editöre Sor İncele
25.10.2022 06:30 İPA Yerel Yönetim Serileri Başlıyor İncele
25.10.2022 06:00 Biriktirmenin Serüveni İncele
22.10.2022 05:00 Minyatür Sanatı Perspektifinden İstanbul’a Bakmak İncele
21.10.2022 06:30 Hatırlamak ve Unutmak İncele
19.10.2022 06:30 Kadınca Yazmak İncele
19.10.2022 06:00 Atik Sinan İncele
18.10.2022 06:00 Kağıthane-i Yalakabad İncele
18.10.2022 06:00 Kağıdın Yolculuğu Kağıthâne-i Yalakâbâd İncele
14.10.2022 07:00 Edebiyatın Yeraltı Haritası: Türkiye'de Şiir Dergiciliği 2 İkinci Yeninin Kökleri: Pazar Postası İncele
14.10.2022 07:00 İkinci Yeni'nin Kökleri: Pazar Postası İncele
13.10.2022 06:00 Geç Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbul’da Futbol İncele
12.10.2022 07:00 Arşiv ve Bellek Seminerleri 1 Açılış Konuşması: Geleceği Hatırlamak İncele
04.10.2022 07:00 İstanbul'un Sofrası 4: İstanbul'un Sofrasında Koku, Lezzet, İnsan İncele
30.09.2022 07:00 Edebiyatın Yeraltı Haritası: Türkiye'de Şiir Dergiciliği 1 Dar Kapıdan Girenler: Dergâh İncele
30.09.2022 07:00 Dar Kapıdan Girenler: Dergâh İncele
29.09.2022 06:00 Biriktirmenin Serüveni 1 İncele
26.09.2022 06:00 Yenikapı Kazıları: Liman ve Batıklar İncele
22.09.2022 07:00 Futbol "Kültür" Olunca İncele
05.07.2022 19:00 Polisiye ve Sanat Tarihi İncele
25.06.2022 19:00 Moliere Üniversite Tiyatrosu Sahnelerinde İncele
21.06.2022 19:00 Molyer Baba'dan Nazım'a Tartüf İncele
21.06.2022 07:00 Polisiye ve Psikanaliz İncele
17.06.2022 19:00 İstanbul'da Tarih Konuşmanın Bugün Bir Anlamı Var mı? İncele
13.06.2022 19:00 Moliere Sahneleme Deneyimi: Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu ve Moliere Efendi İncele
11.06.2022 14:00 Tiyatromuzda Moliere İncele
09.06.2022 19:00 Ekonomik Krizler ve Toplumsal Cinsiyet İncele
08.06.2022 19:00 İstanbul İşi Bir Moliere: Hagop Baronyan Hangardz Okuma Tiyatrosu-Hagop Baronyan İncele
07.06.2022 19:00 Polisiye ve Kitle İletişim Teknolojileri İncele
04.06.2022 14:00 Şarklılar Moliere'i Neden Sever? İncele
02.06.2022 18:00 Gülzâr-ı Savâb'da Geçen Kağıt Boyama Usulleri ve Uygulamaları İncele
28.05.2022 16:00 Semavi Eyice Anması - Semavi Eyice’ye Vefa İncele
25.05.2022 19:00 Moliere ve Gülmenin Serüveni İncele
24.05.2022 07:00 Polisiye ve Sokaklar İncele
23.05.2022 19:00 İstanbul'un Sofrasında Mey, Meze ve Zeytinyağlılar İncele
21.05.2022 14:00 Bizans Döneminde İstanbul İncele
18.05.2022 18:00 Osmanlı'da Para ve Enflasyon İncele
17.05.2022 18:00 Atatürk Kitaplığı Kağıt ve Cilt Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi İncele
16.05.2022 19:00 Museums of Mysticism İncele
14.05.2022 13:00 Yenilenme, İkilik, Rekabet: 19. yy Sonu 20. yy. Başı İstanbul Sahnelerinde Moliere İncele
29.04.2022 06:00 Ermeni Katolik Cemaati İncele
27.04.2022 19:00 İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi İncele
26.04.2022 19:00 İstanbul’un Sofrasında İktidar İncele
22.04.2022 18:00 Osmanlı Mimarlığı ve Balyan Arşivi İncele
20.04.2022 19:00 İstanbul Sikkeleri İncele
19.04.2022 18:00 Kâğıdın Oluşumu ve Tarihsel Serüveni İncele
14.04.2022 19:00 Ekonomik Kriz: Nedenleri - Etkileri - Çıkış Yolları İncele
13.04.2022 19:00 Bir Yazar Arşivini Okumak: Leylâ Erbil Özel Koleksiyonu İncele
12.04.2022 18:00 Dönem Basınında Ahmet İsvan İncele
09.04.2022 14:00 Mimar Sinan’ın Uluslarüstü Bağlamı İncele
05.04.2022 19:00 Polisiye ve Hukuk İncele
04.04.2022 19:00 Eski İstanbul Kabadayıları İncele
01.04.2022 17:00 Okumanın Ötesinde: Biriktirmek, Okumak, Paylaşmak İncele
28.03.2022 19:00 İstanbul’un Sofrasında Tarih, Siyaset, Kimlik İncele
28.03.2022 07:00 Tiyatroyu Arşivlemek İncele
26.03.2022 14:00 İstanbul’da Kahve Kültürü ve Mimariye Yansıması: Kahvehaneler İncele
23.03.2022 19:00 Yabancı Arşiv Var Mıdır? İncele
17.03.2022 19:00 Yazmak, Kadınlık Deneyimi ve Edebiyat Kanonu; Fatma Aliye Romanlarında Kadınlar, Karşılaşmalar ve Feminist İmkanlar, Yazma Deneyimi ve Suat Derviş: Kadınlar ve Yoksulluk İncele
16.03.2022 19:00 Tarihi Haritaların İzinde Haliç ve Çevresi İncele
15.03.2022 19:00 Polisiye ve Toplumsal Cinsiyet İncele
12.03.2022 14:00 İstanbul'da Karnaval Kutlamaları İncele
01.03.2022 19:00 Polisiye ve Gündelik Hayat İncele
25.02.2022 19:00 Güncel Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Hermeneutik 2: Batı Felsefesinde Bedenin Ötekiliği ve Hermeneutik - Hukuk Hermeneutiğine Gadamer'in Yaklaşım İncele
23.02.2022 19:00 Bir Eylem Biçimi Olarak Arşivcilik: Kadının İnsan Hakları Derneği Arşivi İncele
19.02.2022 14:00 Yunus’un Aşk Yolculuğu İncele
18.02.2022 07:00 Okumanın bedenselliği, Ricouer’de Anlamın Temellükü İncele
16.02.2022 19:00 Tarihi Haritalar Eşliğinde Vatan Caddesi ve Çevresinin Değişimi İncele
09.02.2022 19:00 Belge ve Bilgi Biriktirmek: Yusuf Taktak Özel Arşivi ve Kitaplığı İncele
05.02.2022 14:00 Değer Olarak Mekansal Boşluk: İstanbul Karasurları Üzerine Bir Okuma İncele
22.01.2022 19:00 Ahilik, Ahiler, Kökenler ve Mahiyet İncele
21.01.2022 19:00 Tüm Boyutlarıyla Çeviri 2: Sözlü Çeviri Türlerinin Disiplinlerötesi Dönüşümü - Çeviri Romanlar Odağıyla Kültürlerarası Diyaloğu Yeniden Okumak İncele
19.01.2022 19:00 Tarihi Haritalarda Boğaziçi ve Çevresi İncele
15.01.2022 14:00 Operatör Emin Erkul Bey'in Hayatı, Mebusluğu ve Şehreminliği İncele
14.01.2022 19:00 Tüm Boyutlarıyla Çeviri 1: Makine Çevirisi ve Çeviri Teknolojisinin Çeviribilimde Kısa Tarihi ve Yeri - Makine Çevirisi ve Çeviri Eğitimindeki Yeri İncele
13.01.2022 07:00 İnsani ve Sosyal Bilimlerde Müzik Dinlemenin Disiplinlerarası Yöntemleri Üzerine Bir Seminer İncele
12.01.2022 19:00 Geçmişi Güncelleyerek Yaşatan Cumhuriyet Gazetesi Arşivi İncele
04.01.2022 19:00 Polisiye ve Felsefe İncele
23.12.2021 19:00 Hafıza ile Tarih Arasında Arşiv: Hazine-i Evrak Binası İncele
18.12.2021 14:00 Ortodoks Hıristiyanlık: Tarih, İnanç, Ritüel İncele
17.12.2021 19:00 Tarihi Haritalar Eşliğinde Süleymaniye Bölgesinin Topografik Değişimi İncele
11.12.2021 14:00 İstanbul'un Yer Altı Mekanları İncele
08.12.2021 19:00 Kişiselden Toplumsala: Mithat Alam Film Merkezi Arşivi İncele
07.12.2021 19:00 Polisiye ve Göstergeler İncele
03.12.2021 19:00 Ahilik ve Fütüvvetnameler İncele
27.11.2021 14:00 İstanbul'un Eski Sakinleri İncele
20.11.2021 14:00 İstanbul'un Son Şehremini İlk Belediye Reisi: Muhittin Memduh Üstündağ İncele
19.11.2021 19:00 Sosyal ve İnsani Bilimlerde Bir Kaynak Olarak Müzik 1: Müziği Jest Üzerinden Düşünmek İncele
17.11.2021 07:00 Atatürk Kitaplığı Harita Arşivi ve Bir Katma Değer Olarak İstanbul'a Kazanımları İncele
10.11.2021 07:00 GETEM Arşivi İncele
02.11.2021 07:00 Polisiye Nedir? İncele
24.10.2021 07:00 SALT Araştırma: Bir Arşiv Deneyimi İncele
21.10.2021 07:00 Arşivler Kimin Umurunda? İncele
15.10.2021 07:00 Doğa, Antroposen Ekolojik Faillik ve İnsan Tarihi 1: Merkezdeki İnsan ve Hukukun Sınırları İncele

Şube Etkinlikleri

TARİH ETKİNLİK
10.12.2022 03:00 Kendine Yardım Etmek İncele
10.12.2022 02:00 Düşünce Atölyesi İncele
10.12.2022 02:00 Ailelerle Satranç Atölyesi İncele
09.12.2022 05:00 Geze Yaza Bi' Dünya Sohbetleri 1 İncele
08.12.2022 04:00 Yaratıcı Okuma Atölyesi İncele
08.12.2022 04:00 Çocuklar İçin Felsefe Atölyesi İncele
07.12.2022 04:00 Yaratıcı Drama ile Beden Farkındalığı İncele
07.12.2022 04:00 Robotik Kodlama Atölyesi İncele
07.12.2022 04:00 Öykü Atölyesi İncele
06.12.2022 04:00 Dersimiz: Zorbalık İncele
03.12.2022 04:00 Düşünce Atölyesi İncele
03.12.2022 02:00 Oyun İçinde Oyun Atölyesi İncele
03.12.2022 02:00 Ailelerle Satranç Atölyesi İncele
03.12.2022 02:00 Fantastik Edebiyat Söyleşileri 1 İncele
02.12.2022 03:00 Karagöz: İstanbul Gezgini İncele
01.12.2022 12:00 Aralık Ayı Etkinlik Takvimi İncele
30.11.2022 07:00 Müzik Dinletisi İncele
30.11.2022 04:00 Yaratıcı Drama ile Beden Farkındalığı İncele
30.11.2022 04:00 Robotik Kodlama Atölyesi İncele
30.11.2022 04:00 Çocuklar İçin Öykü Atölyesi İncele
29.11.2022 04:00 Yaratıcı Ritim Atölyesi İncele
26.11.2022 02:00 Düşünce Atölyesi İncele
26.11.2022 02:00 Kütüphane Buluşmaları: Serdar Orçin İncele
26.11.2022 02:00 Oyun İçinde Oyun Atölyesi İncele
26.11.2022 02:00 Algoritmaya Giriş İncele
25.11.2022 04:00 Müzikli Masal Atölyesi İncele
24.11.2022 05:00 Öğretmenler İçin Yaratıcı Drama Atölyesi İncele
24.11.2022 04:00 İBB Miras Şantiye Gezisi: Bukoleon Sarayı İncele
24.11.2022 04:00 İBB Miras Şantiye Gezisi: Saraçhane Arkeoparkı İncele
24.11.2022 04:00 Öğretmenler İçin Çocuk Edebiyatı Atölyesi İncele
24.11.2022 04:00 Öğretmenler İçin Robotik Kodlama Atölyesi İncele
24.11.2022 04:00 Öğretmenler İçin Müzikli Masal Atölyesi İncele
24.11.2022 04:00 Renga Rengarenk İncele
24.11.2022 03:00 Karagöz: İstanbul Gezgini İncele
24.11.2022 02:00 Ben Bir Robotum İncele
23.11.2022 07:00 Müzik Dinletisi İncele
23.11.2022 04:00 Robotik Kodlama Atölyesi İncele
23.11.2022 04:00 Çocuklar İçin Öykü Atölyesi İncele
22.11.2022 04:00 Beden Perküsyon Atölyesi İncele
22.11.2022 04:00 Çocuklar İçin Felsefe Atölyesi İncele
21.11.2022 04:00 Hayal Gücü Egzersizi ve Zeka Oyunları İncele
20.11.2022 02:00 Bir Aile Eğlencesi: Çizerek Oynayalım İncele
19.11.2022 02:00 Düşünce Atölyesi İncele
19.11.2022 02:00 Stencil Graffiti Atölyesi İncele
19.11.2022 02:00 Masal Diyarında Buluşalım İncele
19.11.2022 02:00 Karikatür Atölyesi İncele
18.11.2022 03:00 Karagöz: İstanbul Gezgini İncele
17.11.2022 04:00 Renga-Rengarenk Atölyesi İncele
17.11.2022 04:00 İleri Dönüşüm Yöntemiyle Ürün Yapımı İncele
17.11.2022 03:00 Stencil Graffiti Atölyesi İncele
17.11.2022 02:00 Ben Bir Robotum İncele
16.11.2022 04:00 Robotik Kodlama Atölyesi İncele
15.11.2022 04:00 Müzikli Masal Atölyesi İncele
14.11.2022 02:00 Ara Tatil Etkinlik Takvimi İncele
12.11.2022 02:00 Düşünce Atölyesi İncele
12.11.2022 02:00 Kütüphane Buluşmaları: Sevinç Erbulak İncele
11.11.2022 02:00 Karagöz: İstanbul Gezgini İncele
09.11.2022 04:00 Yaratıcı Drama Atölyesi İncele
09.11.2022 04:00 Robotik Kodlama Atölyesi İncele
09.11.2022 03:00 Çocuklar İçin Felsefe Atölyesi Tema: Ahlak ve Etik İncele
09.11.2022 02:00 Karagöz: İstanbul Gezgini İncele
09.11.2022 02:00 Dodo Kitap Okuyor İncele
08.11.2022 04:00 Gölge Karagöz İncele
08.11.2022 04:00 Çocuklar İçin Felsefe Atölyesi İncele
08.11.2022 04:00 Kuklalarla Masal Atölyesi İncele
07.11.2022 04:00 Hayal Gücü Egzersizi ve Zeka Oyunları İncele
05.11.2022 11:00 NLP İle Sigarayı Bırakmak İncele
05.11.2022 02:00 Düşüne Atölyesi İncele
05.11.2022 02:00 Karikatür Atölyesi İncele
04.11.2022 04:00 Masal Atölyesi İncele
03.11.2022 03:00 Karagöz: İstanbul Gezgini İncele
02.11.2022 07:00 Müzik Dinletisi İncele
02.11.2022 04:00 Çocuklar İçin Öykü Atölyesi İncele
02.11.2022 02:00 Dodo Kitap Okuyor İncele
01.11.2022 04:00 Robotik Kodlama Atölyesi İncele
13.10.2022 04:00 Stengil Graffiti Atölyesi İncele
13.10.2022 04:00 Çocuklar İçin Öykü Atölyesi İncele
13.10.2022 04:00 Ben Bir Robotum İncele
08.10.2022 07:00 Kültür Söyleşileri 3: Sibirya'dan Anadolu'ya Halk Hikayeleri İncele
06.10.2022 12:00 Robotik Kodlama Atölyesi İncele
03.10.2022 12:00 Yaratıcı Drama Atölyesi İncele
30.09.2022 12:14 Graffiti Atölyesi İncele
29.09.2022 12:00 Çocuklar İçin Felsefe Atölyesi İncele
29.09.2022 12:00 Yetişkinler İçin Atıksız Yaşam İncele
26.09.2022 01:00 Çocuklar İçin Drama Atölyesi İncele
25.09.2022 02:00 Oyun İçinde Oyun Atölyesi İncele
16.09.2022 04:00 Çocuklar İçin Öykü Yazma Atölyesi İncele
16.09.2022 02:00 Öykü Atölyesi İncele
14.09.2022 09:00 Müzik Dinletisi İncele
13.09.2022 12:00 Karakalem Atölyesi İncele
13.09.2022 04:00 Masal Atölyesi İncele
21.06.2022 02:00 Stencil Graffiti Atölyesi İncele
18.06.2022 02:00 Karikatür Atölyesi İncele
16.06.2022 02:00 Yaratıcı Dans ve Hareket Atölyesi İncele
12.06.2022 02:00 Oyun İçinde Oyun Atölyesi İncele
10.06.2022 02:00 Çocuklar İçin Öykü Yazma Atölyesi İncele
09.06.2022 11:00 Sınav Öncesi Hazırlıklarımız Nasıl Olmalı? İncele
02.06.2022 05:30 Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbul’un Müzik Evreni İncele



Sergiler

Yaşasın Cumhuriyet Sergisi
Yaşasın Cumhuriyet Sergisi
Akışın Tanığı
Akışın Tanığı
Yapraklı Mektuptan Çiçekli Mektuba - Bir Sonbahar Hikâyesi
Yapraklı Mektuptan Çiçekli Mektuba - Bir Sonbahar Hikâyesi
Erzincan’dan Tercan’dan  Kent, Mekân, İnsan
Erzincan’dan Tercan’dan Kent, Mekân, İnsan
Molière’den Molyer'e Sergisi
Molière’den Molyer'e Sergisi
1 Mayıs Türkiye Emek Hareketi Afişleri Sergisi
1 Mayıs Türkiye Emek Hareketi Afişleri Sergisi
Yıl Sonu Resim Sergisi
Yıl Sonu Resim Sergisi
Paralaks-NFT
Paralaks-NFT
Birlikte: İstanbul Sanat Müzesi'ne Doğru
Birlikte: İstanbul Sanat Müzesi'ne Doğru
BİHİ-O’nun (adı) ile
BİHİ-O’nun (adı) ile
Şairler Neden Resim Yapar?
Şairler Neden Resim Yapar?
Saçtan Hikâyeler
Saçtan Hikâyeler
Efsane ve Tarihi Gerçeklik Arasında Fütüvvetnâmeler
Efsane ve Tarihi Gerçeklik Arasında Fütüvvetnâmeler
“Hatt-ı Balâ” İstiklal’den Geçenler, İstiklal’de Kalanlar"
“Hatt-ı Balâ” İstiklal’den Geçenler, İstiklal’de Kalanlar"
'üç gün uykusuz': İSTANBUL ATATÜRK'Ü UĞURLARKEN
'üç gün uykusuz': İSTANBUL ATATÜRK'Ü UĞURLARKEN
Gözüm Sende İstanbul
Gözüm Sende İstanbul
30 Ağustos Zaferin Fotoğrafı
30 Ağustos Zaferin Fotoğrafı
Serçeşme’nin İzleri: Hacı Bektaş Veli Kültünün Kültürel Yansımaları Sergisi
Serçeşme’nin İzleri: Hacı Bektaş Veli Kültünün Kültürel Yansımaları Sergisi
Çizerini Yaşatan Çizgiler, Türk Karikatür Ustaları Özgün Eser Seçkisi
Çizerini Yaşatan Çizgiler, Türk Karikatür Ustaları Özgün Eser Seçkisi
Kente Doğru
Kente Doğru
İstanbul’un Halkçı Belediye Başkanı Ahmet İsvan (1973-1977)
İstanbul’un Halkçı Belediye Başkanı Ahmet İsvan (1973-1977)
Fatih'in Rönesansı
Fatih'in Rönesansı



2022-2023 Etkinlik Temaları

Edebiyatın Yeraltı Haritası: Türkiye'de Şiir Dergiciliği
İstanbul'da Futbol Kültürü
Kadınca Yazmak
Biriktirmenin Serüveni
Yapılar, Baniler, Semtler, İstanbul'dan Hikayeler
Tarihi, Hukuku ve Politikalarıyla Yerel Yönetimler
Editörlük Çalışmaları
Toplumsal Hafıza ve Sinema
İstanbul'un Mimarları
Kavramların Tarihi Konuşmaları
Başka Türlü Görmenin Bir Yolu: Minyatür
İBB Belleğine Sahip Çıkıyor: Yerel Yönetim Tarihi Konuşma Dizisi
Türkoloji Konuşmaları
Faillik Konuşmaları



2021-2022 Etkinlik Temaları

Arşiv ve Bellek Seminerleri
Arşivler ve toplumsal hafıza konularında yapılan seminer dizileri yıl boyunca devam edecektir.
Atatürk Kitaplığı Tez Sunumları
Atatürk Kitaplığı Tez Sunumları ile ilgili seminer dizileri yıl boyunca devam edecektir.
Cumartesi Konuşmaları
Çeşitli konularında yapılan seminer dizileri yıl boyunca devam edecektir.
Disiplinlerarası Metodoloji Toplantıları
konularında yapılan seminer dizileri yıl boyunca devam edecektir.
Ekonomik Kriz
Ekonomik Kriz hakkında yapılan seminer dizileri yıl boyunca devam edecektir.
Haritalardan İstanbul’u Okumak
Haritalardan İstanbul’u Okumak konulu seminer dizileri yıl boyunca devam edecektir.
İstanbul’da Tarih, İnanç, Ritüel
İstanbul’da Tarih, İnanç, Ritüel konulu seminer dizileri yıl boyunca devam edecektir.
İstanbul’un Sofrası
İstanbul’un Sofrası konulu seminer dizileri yıl boyunca devam edecektir.
Kağıdın Yolculuğu
Kağıtla Meşgul Mekanlar hakkındaki seminer dizileri yıl boyunca devam edecektir.
Kitaplık Konuşmaları
Kitaplık hakkında yapılan seminer dizileri yıl boyunca devam edecektir.
Molière Konuşmaları
Molière hakkındaki seminer dizileri yıl boyunca devam edecektir.
Polisiye Söyleşileri
Polisiye hakkındaki seminer dizileri yıl boyunca devam edecektir.
Tasavvuf Konuşmaları
Tasavvuf hakkındaki seminer dizileri yıl boyunca devam edecektir.
İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 249 95 65
0212 249 09 45
kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr