Sayısal arşivimizdeki eserleri incelemek için tıklayın

Bağış Birimi


Kitap Bağış Birimi, Atatürk Kitaplığı’nın koleksiyon geliştirme yöntemlerinden biri olan bağış yoluyla kitap edinme sürecini yürütür.

Birim, kişi ya da kurumlardan bağış yoluyla gelen kitapları teslim alır, bağışçılarla olan iletişimi yürütür, bağışlanan kitapların muayene ve tasnifini yapar.

Bağışlanan kitaplar Atatürk Kitaplığı ve bağlı şube kütüphanelerinin dermelerine katılacak kitaplar ile Kitap Paylaşım Programı kapsamına dahil edilecek kitaplar olmak üzere iki kategoride değerlendirilir.

Atatürk Kitaplığı ve bağlı şube kütüphanelerinin dermelerine katılacak kitaplar tasnif edilerek kataloglama işlemleri için hazır hale getirilir.

Kitap Paylaşım Programı kapsamında değerlendirilecek kitaplar ise tasnif ve paketleme işlemi yapıldıktan sonra talepte bulunan kütüphanelere kargo yoluyla gönderilir.

İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 249 95 65
0212 249 09 45
kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr