Sayısal arşivimizdeki eserleri incelemek için tıklayın

Müteferrik Evrak


Müteferrik Evrak

Koleksiyon Bilgi Kartı

İBB Belge Koleksiyonu 100.795 adet muhtelif arşiv belgelerinden oluşmaktadır.

Bu koleksiyondaki eserleri kataloğumuzda inceleyin
Koleksiyon hakkında

İBB Belge Koleksiyonu 100.795 adet muhtelif arşiv belgelerinden oluşmaktadır. Belgeler arasında vakfiyeler, yazışmalar, mektuplar, defterler ve kişisel arşivler yer almaktadır. Fahreddin Paşa’nın Medine Müdafaası notları, Celal Esat Arseven’in mimari çalışmaları, Edebiyat ve sanat dünyasından isimlerin mektuplaşmaları gibi geniş bir yelpazede eşsiz bir koleksiyonu bünyesinde bulundurmaktadır.

Topkapı Sarayı Müzesinde bulunan sanat tarihi kaynaklarına yönelik notlar, Topkapı Sarayı Müzesi hakkında yayınlar, makaleler, bulunmaktadır. Örneğin Kilercibaşı Şükrü Yenal'ın anıları ve Tahsin Öz'ün makale ve raporlarının bulunduğu Belediye Müteferrik Evrakı Tarih Arşivi başlığı altında toplanan önemli belgelerdendir. Bunların yanı sıra müze envanteri, mal beyannamesi, resmi yazışmalar, mimari planlar koleksiyonda yer almaktadır.

İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 249 95 65
0212 249 09 45
kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr