Sayısal arşivimizdeki eserleri incelemek için tıklayın

Süreli Yayınlar


Süreli Yayınlar

Koleksiyon Bilgi Kartı

Atatürk Kitaplığı Süreli Yayınlar Koleksiyonu 1.261 adet dijitalleştirilmiş yayından oluşmaktadır.

Bu koleksiyondaki eserleri kataloğumuzda inceleyin
Koleksiyon hakkında

Atatürk Kitaplığı Süreli Yayınlar Koleksiyonu 1.261 adet dijitalleştirilmiş yayından oluşmaktadır. Bunlar Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Bulgarca, Farsça, Arapça, Ermenice, İtalyanca gibi dillerde yayınlanmış gazete, dergi, istatistiki bilgiler içeren raporlardır.

İlk yayınlanan gazete olan ve 1828 yılında Mısır'da çıkan “Vakâyi-i Mısriyye” ve ilk resmi gazete olarak geçen 1831’de yayımlanmaya başlayan “Takvîm-i Vakâyi” gibi Osmanlı döneminin ilk yayınları koleksiyonun önemli varlıklarıdır.

Bunların yanı sıra 1926-1927 yılları arasında basılan “Artistic - Ciné” isimli sinema dergisinden Boşboğaz ile Güllâbî gibi mizah dergilerine ve Bulgaristan Türk Muallimleri Mecmuası gibi mesleki yayınlara kadar geniş bir yayın arşivini içermektedir.

İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 249 95 65
0212 249 09 45
kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr