İstanbul araştırmaları yapan herkes için kitaplığımızda bir şey var.

Marki Kalfa'dan Dev Süleyman'a: İstanbul'da Değiştirilen Yer İsimleri

Şükrü Aslan’ın koordinatörlüğündeki İstanbul’un Mekânsal/Toplumsal Belleği serisinde Merve Akgül’ü ağırlıyoruz. Alan araştırmasına dayanan tez çalışmasından hareketle İstanbul’da yer isimleri değiştirme pratiğinin kent belleğiyle ilişkisini dinliyoruz.TARİH 20.12.2022 06:30
Marki Kalfa'dan Dev Süleyman'a: İstanbul'da Değiştirilen Yer İsimleri


İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 249 95 65
0212 249 09 45
kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr