Sayısal arşivimizdeki eserleri incelemek için tıklayın

Fütüvvet ve Fütüvvetname: Makaleler


Tasavvuf üzerine çalışmaları ile bilinen Prof. Dr. Abdülkadir Gölpınarlı’nın (1900-1982) 1949 ile 1956 yıllarında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası dergisinde yayınlanmış dört makalesinin derlenmesi ile oluşan kitap fütüvvet kavramı ve bunun edebiyatımızdaki yansımaları üzerine odaklanmaktadır. Eserde fütüvvet ve fütüvvetname kavramları ve bununla ilgili konulara dair değerlendirme ve tahlillerde bulunulmakta, Türkçe fütüvvetname örneklerinin tam metinlerine ve Türkiye’deki kütüphanelerde bulduğu Arapça ve Farsça bazı fütüvvetnamelerin çevirilerine yer verilmektedir.Tür Kitap
Başlık Fütüvvet ve Fütüvvetname: Makaleler
Kısa Başlık Fütüvvet ve Fütüvvetname
Yazar Abdülbâki Gölpınarlı
Yayınevi İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü
Yayın Yeri İstanbul
Kategori Kitap
Yayın Tarihi 2022
Sayfa Sayısı 478
Dil Türkçe
ISBN 978-605-9507-49-3
Künye Fütüvvet ve Fütüvvetname: Makaleler. İstanbul: İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 2022.İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 249 95 65
0212 249 09 45
kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr