Sayısal arşivimizdeki eserleri incelemek için tıklayın

Şehremaneti Mecmuası 2


İstanbul Şehremaneti Mecmuası'nın 1 Teşrinievvel 1340, yani 1 Ekim 1924 tarihli 2. sayısının içeriğine bakıldığında en dikkat çekici yazının “İstanbul’un Umranen ve İktisaden İhyası İçin On Senelik Program Tanzimi” başlığını taşıyan makale olduğu görülür. Bu makalede, daha önceki benzer girişimler özetlenir ve 1924-1928 yılları arasında İstanbul Şehremini olarak görev yapan Dr. Emin [Erkul] Bey'in (1881-1964) başkanlığında ve Cemiyet-i Umumiye-i Belediye’den Hayreddin Nedim, Sezai ve Rıfat beylerle Doktor Hakkı Şinasi Paşa, Refik ve Necmeddin Arif Beyler, Emanet fahri müşaviri Süreyya Paşa ve Hekimbaşızade Doktor Muhiddin Beyler'den oluşan “Umran Komisyonu” nun çalışmalarından söz edilir ve özellikle imar ve alt yapı çalışmaları anlatılır.

“İnşaat ve Tamirat Ruhsatiye Resmlerinin Suret-i Tahakkuk ve İstifası” başlıklı yazıda ise İstanbul Şehremaneti’nin gelir kalemlerinden biri olan inşaat ve onarım ruhsat vergisine dair yapılan düzenleme konu edilir.

“Gazetelerin Emanet Hakkındaki Neşriyatı” başlığını taşıyan bölümde ise 1924-1925; 1942- 1943 yılları arasında Dâhiliye Vekili ve 1946-1947 yılları arasında başbakanlık yapan Recep [Peker] Bey’in İstanbul ziyaretinde yaptığı bir konuşmada Şehremini Emin Bey hakkında ifade ettiği iddia edilen olumsuz sözlere dair tekzip ve etrafındaki tartışmalara dair basından yapılan iktibaslar paylaşılır.

“Ecnebilerin İstanbul Hakkındaki Mütalaaları” başlığını taşıyan bölümde yabancıların İstanbul’a dair düşünce, görüş ve önerilerinin yer aldığı yazılardan iktibaslar yapılacağı duyurulur.

“Türkiye Belediyeleri” başlığını taşıyan bölümde ise belediyelerin birbirlerini tanımaları ve kendilerini tanıtmaları bağlamında yazıların yayınlanacağı bilgisi verilir.

Derginin bu sayısında İstanbul Şehremaneti’nin 1924 Ağustos ayı gelirleri kalem kalem bir cetvel halinde yayınlanır.

Murat KoraltürkBaşlık Şehremaneti Mecmuası 2
Kısa Başlık Şehremaneti Mecmuası 2
Editör Bülent Bilmez - İrfan Çağatay - Nihal Boztekin - Serhat Bozkurt
Yayıncı İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Atatürk Kitaplığı
Yayın Yeri İstanbul
Tür Kitap
Yayın Tarihi 2022
Sayfa Sayısı 60
Künye Şehremaneti Mecmuası 2. Yayına Hazırlayanlar: Bülent Bilmez - İrfan Çağatay - Nihal Boztekin - Serhat Bozkurt. İstanbul: İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Atatürk Kitaplığı, 2022.İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 249 95 65
0212 249 09 45
kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr