İstanbul araştırmaları yapan herkes için kitaplığımızda bir şey var.

Dijital Veri Tabanları

Dijital veri tabanları listesi aracılığıyla mimariden planlamaya, sanat tarihinden arkeolojiye, sosyolojiden siyaset bilimine farklı disiplinlerde hem genel hem de kent araştırmalarıyla ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaları kapsayan, milyonlarca kaynağa erişim sağlayan kapsamlı bir veri tabanı listesi sunulmaktadır. Konular

 İçerik Türleri Diller Veri Tabanı Tipleri


 Erişim Seçenekleri


VERİ TABANI ADI KONU İÇERİK TÜRÜ / DİL ERİŞİM / KULLANIM AÇIKLAMA WEB SİTESİ
Archaeological Analytics Doküman-Görsel Arkeoloji
İngilizce
Açık Erişim
Archaeological Analytics açık erişimli ABD ve Kanada arkeolojik koleksiyonları için dijital bir kütüphanedir. İncele
Arkitekt Dergi Mimalık
Türkçe
Açık Erişim
Arkitekt Dergisi veri tabanı, Zeki Sayar Anma Programı (2010- 2012) kapsamında Mimarlar Odası tarafından hazırlanmıştır. İncele
Mimarlık Dergisi Dergi Mimalık
Türkçe
Açık Erişim
Mimarlık dergisi, Türkiye Mimarlar Odası tarafından 1963 yılından beri yayımlanan, Türkiyenin en uzun soluklu ve en yüksek tirajlı mimarlık dergisidir İncele
AJBL: Architects Journal Buildings Library Kütüphanede yüksek çözünürlüklü proje ve verileri, kapsamlı mimari fotoğraflar ve çizimler (planlar, cephe, kesit) bulunmaktadır. Mimarlık
İngilizce
Açık Erişim
1900'e kadar uzanan örnek mimari projeleri içermektedir. İncele
Bloomsbury Architecture Library harita, dergi, fotoğraf, e-book Mimarlık
İngilizce
Açık Erişim
Mimarlık, şehircilik ve iç tasarım çalışmaları için önde gelen bir dijital kaynaktır. Platform, mimari tarihten son teknoloji tasarım rehberliğine kadar çok çeşitli metin ve görüntü içeriği koleksiyonlarına erişim sağlar. İncele
Building Technology Heritage Library Kitap ve koleksiyon Mimarlık
İngilizce
Açık Erişim
"Internet Archive" içinde yer alıyor. Mimari ticaret katalogları, planlama kitapları ve teknik bina kılavuzlarından oluşan bir koleksiyondur. İncele
Chinese-architects Makale, dergi, network Mimarlık
İngilizce
Açık Erişim
World-Architects, mimarlıkta kaliteyi savunan, seçkin çağdaş mimarlar ve inşaat profesyonellerinden oluşan üyelik tabanlı, birinci sınıf bir ağdır. Mimarlık, yeşil alan, tasarım ve enerji gibi alanları kapsar. İncele
Getty Research Portal Makale Mimarlık
İngilizce
Açık Erişim
Veritabanı sanat, fotoğrafçılık, arkeoloji, mimari ve beşeri bilimler gibi birçok alanı kapsamaktadır. Sanatçılar ve sanat tarihi üzerine resimli eserler, sergi katalogları, kültür tarihi üzerine çalışmalar, arkeolojik alanların korunması üzerine araştırmalar, bilimsel monograflar, tercüme edilmiş eserlerin eleştirel baskıları ve kitapları içermektedir. İncele
ICE Virtual Library Archive dergi, kitap, belge İnşaat Mühendisliği
İngilizce
Açık Erişim
Binalar, kıyı ve deniz mühendisliği geliştirme, planlama ve şehir mühendisliği, enerji jeoloji ve jeoteknik mühendisliği, sağlık ve güvenlik, hukuk ve sözleşmeler liderlik ve yönetim, toplu taşıma, su mühendisliği ve atık su yönetimi konularını içerir. İncele
SAH Archipedia Dergi, kitap, dijital kaynaklar Mimarlık
İngilizce
Açık Erişim
Veritabanı, mimari ve inşaat pratiğinin zenginliğini ve çeşitliliğini, yerelden ulusal düzeylere kadar stilleri ve tipolojileri, malzemeleri ve teknikleri ve sosyal ve politik bağlamları içermektedir. İncele
The Architecture Player Mimari videolar Mimarlık
İngilizce
Açık Erişim
Veri tabanı, mimari video paylaşımlarını kapsamaktadır. İncele
UrbanNext medya (basılı, dijital, görsel-işitsel ve hatta sergiler veya etkinlikler) Mimarlık-Fotoğraf
İngilizce
Açık Erişim
UrbanNext, New York ve Barselona merkezli bir yayınevi olan Actar Publishers tarafından destekleniyor ve mimarlık, fotoğrafçılık ve tasarım üzerine kitaplar yayınlama konusunda 20 yılı aşkın deneyime sahiptir. İncele
WikiArquitectura Görsel Mimarlık
İngilizce
Açık Erişim
Büyük bir çevrimiçi mimari ansiklopedisini oluşturmak için binaları ve mimarlar incelenmesi, analiz edilmesi ve belgelenmesine dair içerikleri sunmaktadır. İncele
İdeal Kent Dergisi Makale Şehir ve Planlama
Türkçe
Açık Erişim
İDEALKENT, Kentin analizinde temel bilim alanları ve yaklaşımları olan mimarlık, şehir planlama, yerel yönetimlerin yanı sıra tarih, sosyoloji, yerel siyaset, antropoloji, sanat tarihi, arkeoloji, kültürel çalışmalar, coğrafya ve kentsel değerlendirmeye konu olan her tür bilimsel yaklaşımı kenti anlamada anlamlı bulmaktadır İncele
Planlama Dergisi Makale Şehir ve Planlama
Türkçe
Açık Erişim
Planlama Dergisi; planlama, tasarım, kent sosyolojisi ve kentsel ve bölgesel çalışma alanlarında makaleleri içermektedir İncele
Odtü Mimarlık Fakültesi Dergisi Makale Mimarlık
Türkçe
Açık Erişim
insan-çevre ilişkileri ile tasarım ve planlama alanlarında, kurama ve uygulamaya dönük tüm katkılara açık olup, bu alanlarda akademik bilgi birikimine katkı yapan çok sayıda makaleye erişim imkanı sunmaktadır. İncele
İTÜ Dergisi Makale Mimarlık
Türkçe
Açık Erişim
Seri A: Mimarlık, Planlama, Tasarım Seri B: Sosyal Bilimler Seri C: Fen Bilimleri Seri D: Mühendislik Seri E: Su Kirlenmesi Kontrolü olmak üzere 5 seri halinde yayınlanmaktadır. İncele
Şehir ve Medeniyet Makale Mimarlık
Türkçe
Açık Erişim
Dergi; mimarlık, şehir planlama, yerel yönetimler, şehir tarihi, şehir sosyolojisi, yerel siyaset, maneviyat, antropoloji, sanat tarihi, arkeoloji, kültürel çalışmalar, coğrafya vb. açılardan şehri anlamaya çalışan araştırmaları anlamlı bulmaktadır İncele
İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 249 95 65
0212 249 09 45
kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr