İstanbul araştırmaları yapan herkes için kitaplığımızda bir şey var.

İstanbul Barometresi Kasım 2022 raporundan çarpıcı veriler

13.12.2022


İstanbulluların evde en çok konuştuğu konu, ekonomik sorunlar olmaya devam etti.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından hazırlanan 'İstanbul Barometresi’nin kasım ayı raporu açıklandı. İstanbulluların yeterli gıdaya erişebilecekleri konusunda endişesinin arttığı görüldü. Geçinebildiğini belirten İstanbulluların oranı yalnızca yüzde 13. 

 İPA tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen İstanbul Barometresi araştırması İstanbulluların evdeki gündemlerinden İstanbul ve Türkiye gündemine, duygu durumlarından ekonomik durumlarına kadar birçok başlıkta İstanbul’un nabzını tutuyor. İstanbullularla telefon anketi yapılarak elde edilen veriler, kamuoyu ile paylaşılıyor.

“Ekonomik sorunlar’’ gündemi değişmiyor İstanbul Barometresi kasım ayı raporu verilerine göre; katılımcıların yüzde 64,7’si evde en çok ekonomik sorunların konuşulduğunu belirtti. Ekonomik sorunları terör saldırısı ve ailevi sorunlar takip etti. Rapora göre kasım ayında İstanbul’un gündeminde de ilk sırada ekonomik sorunlar yer aldı. 

Bu gündemi İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen patlama ve sığınmacılara yönelik tartışmalar oldu. Yeterli gıdaya erişim konusunda endişe artıyor Katılımcıların yüzde f’sı Kasım ayında yeterli gıdaya ulaşabileceğinden endişeli olduğunu belirtti. Katılımcıların p,3’ü ay içerisinde maddi yetersizlikler sebebiyle istediği gıdaları alamadığını belirtti. Geçen aya göre incelendiğinde bu oranda artış görüldü. 

Aynı zamanda katılımcıların b,4’ü kasım ayında yeterli gıdaya ulaşamadığı için porsiyonlarını küçülttüğünü belirtti. İstanbulluların yalnızca yüzde 13’ü geçinebiliyor Araştırmaya göre, Kasım ayında katılımcıların G,9’u geçinemediğini belirtti. Kasım ayında katılımcıların #,8’i bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, $,1’i aslında pek geçinemediğini, 9’u kıt kanaat geçinebildiğini, ,1’i ise geçinebildiğini ve kenara da para koyabildiğini belirtti. 

Geçen aya göre bakıldığında geçinemediğini belirtenlerin oranında artış görüldü. İstanbulluların mutsuzluğu artıyor Katılımcılara kasım ayındaki duygu halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İstanbulluların ortalama stres ve kaygı seviyesi 7,3 olarak ölçüldü. Katılımcıların 10 üzerinden değerlendirmeleri istenen Kasım ayındaki yaşam memnuniyeti seviyesi 4,9 olarak belirlenirken mutluluk seviyesi 5 olarak ölçüldü. Geçen aya göre bakıldığında katılımcıların mutluluk puanında düşüş görüldü.İstanbul Barometresi Kasım 2022 raporundan çarpıcı veriler
İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 249 95 65
0212 249 09 45
kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr