İstanbul araştırmaları yapan herkes için kitaplığımızda bir şey var.

Küçükçekmece Lagünü Havzası Fikir Projesi Yarışması sonuçları açıklandı

05.11.2022


Küçükçekmece Lagünü Havzası ile yakın çevresine ilişkin geliştirilen öner için başvuruların alındığı Küçükçekmece Lagünü Havzası Fikir Projeleri Yarışması’nın sonuçları belli oldu.

Küçükçekmece Lagünü pek çok sucul ve karasal canlı türüne (flora ve fauna olarak) yaşam ortamı sunarken, sahip olduğu ekolojik işlevlerle insan yaşam alanlarının da yaşanılabilir olmasını olumlu yönde etkilemekte; yanı sıra havzası İstanbul’un kentsel gelişimine dair tarihsel süreç içinde taşıdığı özgün ve eşsiz kültür varlığı değerleriyle de öne çıkmaktadır. 1980’li yıllara kadar İstanbul Metropoliten Alanı için içme suyu sunan bir havza iken; günümüzde kontrolsüz ve plansız kentleşme baskıları yanı sıra sanayi alanlarının getirdiği kirleticilerin de etkisi ile ciddi düzeyde kirlilikle karşı karşıya kalmış; bu süreçte kentleşme baskısı altında olsa da alanda evrensel düzeyde öneme sahip kültür varlıkları envanteri elde edilmiştir. Ancak bilimsel araştırmalar havzanın ekolojik yapı niteliklerinin ciddi düzeyde alarm verdiğini ortaya koymaktadır. (Sönmez vd., 2022). Bununla birlikte bilimsel çalışmalar Küçükçekmece Lagün Havzası’nın ekolojik yapısındaki ciddi bozulma karşısında alınabilecek önlemler ve göl ile havzasının ekolojik yapı niteliklerinin iyileştirilmesi için kısa, orta ve uzun vadede uygulanabilecek doğa ile uyumlu yaratıcı ve pratik ekolojik müdahaleler ve sağlıklaştırma yaklaşımları olabileceğini desteklemektedir.

İstanbul’un pek çok yapılaşmamış alanının sahip olduğu doğal ve sosyo-ekolojik yapı ile kültürel niteliklere özgü değer’in ekonomik baskıların gölgesinde kalarak değersizleşmesi ve bu yolla küresel gündemdeki çevresel bozulma ve doğal kaynak kaybı ile ilgili sorunun İstanbul’un geleceğine taşınması, Küçükçekmece Lagün Havzası için de söz konusudur (İBB, 2012). Gerekli ve zamanında çözüm üretilmemesi halinde benzer çevresel, kültürel ve hatta sosyal yapıya yönelik kentsel adaletsizlik konusunun Küçükçekmece Lagünü Havzası’nda da yaşanması kaçınılmaz olacaktır.  Bu nedenle Küçükçekmece Lagünü Havzası’nın sürdürülebilir, sağlıklı ve adil (sosyal ve çevre etiği bakımından adalet) mekansal koruma / sağlıklaştırma / gelişme / dönüşüm kararlarına her zamankinden daha fazla ihtiyacı bulunmaktadır.

Küçükçekmece Lagünü Havzası, İstanbul Metropoliten Alanı’nın yeşil-mavi altyapısında sahip olduğu doğal yapı özellikleriyle önemli bir bileşendir. Alan, İstanbul’un sahip olduğu farklı habitat alanlarının (ormanlar, fundalıklar, çayır-meralar, sulak alanlar, karasal sular, kıyılar, kayalıklar, adalar ve işlenmiş / tarım alanlarının) pek çoğunu temsil etmektedir. Bu nedenle de İstanbul Metropoliten Alanı içindeki konumu ile eklemlendiği makro-ölçekteki ekolojik bütünlük yarışma alanına İstanbul’un kentsel alanı, bölgesi ve ulusal ölçekte önemi olan roller yüklemektedir.

Tüm bu değerlendirmeler ışığında Küçükçekmece Lagünü Havzası ile yakın çevresine ilişkin geliştirilen öner için başvuruların alındığı Küçükçekmece Lagünü Havzası Fikir Projeleri Yarışması’nın sonuçları belli oldu.

9 – 216473 (EŞDEĞER ÖDÜL)

Müellifler
Zuhal KOL, Mimar, Kentsel Tasarımcı (Ekip Temsilcisi)
Ozan Önder ÖZENER, Mimar
Berna YAYLALI, Peyzaj Mimarı
Danışman
Carlos ZARCO SANZ, Mimar, Şehir Plancısı
Yardımcılar
Ada KARADOĞAN, Mimar
Tuğçe Dilan ÖZDEMİR, Mimar
Yasin MAHDİ, Mimar
Gülçiçek KARAMAN, Mimar

20 – 384196 (EŞDEĞER ÖDÜL)

Müellifler
Zeynep ALTINBAŞLI, Mimar (Ekip Temsilcisi)
Tuna Han KOÇ, Mimar
Danışman
Barış EKMEKÇİ, Peyzaj Mimarı

36 – 817403 (EŞDEĞER ÖDÜL)

Müellifler
İsmail KOCATAŞ, Mimar (Ekip Temsilcisi)
Songül SANCAK, Mimar
Nergiz Han, Öğrenci, Mimarlık Öğrencisi
Danışman
Özlem KEVSEROĞLU, Peyzaj Mimarı
Yardımcılar
Dilara GÜLEN, Mimar
Ahmet Berat KÖKSAL, Mimarlık Öğrencisi
Mevlüt BİNGÖL, Mimar

12 – 246813 (EŞDEĞER MANSİYON)

Müellifler
Tayfun SALİHOĞLU, Şehir ve Bölge Plancısı (Ekip Temsilcisi)
M. Batu KEPEKCİOĞLU, Mimar
N. Tuğçe ONUK MANDANOĞLU, Peyzaj Mimarı
F. Nihan BALKAN, Şehir ve Bölge Plancısı
Neslişah KESİCİ SÖYLEMEZ, Şehir ve Bölge Plancısı
Emre SÖYLEMEZ, Şehir ve Bölge Plancısı
D. Dinemis AMAN, Peyzaj Mimarı
Erkan AKAN, Mimar
Güliz SALİHOĞLU, Şehir ve Bölge Plancısı
N. İpek ÇETİN, Şehir ve Bölge Plancısı
Nur Kardelen ÖZTÜRK, Şehir ve Bölge Plancısı
Yeşim BAHADIR, Şehir ve Bölge Plancısı, Mimar
İlayda CÖMERT, Mimar,
Muhammed EKER, Mimar,
Kübra BEKAR, Peyzaj Mimarı,
Murat DEMİRER, CG Sanatçısı
Danışmanlar
Kerem Ali BOYLA, Ekolog ve Kuş Gözlemcisi
İclal DİNÇER, Şehir ve Bölge Plancısı
M. Sedat KABDAŞLI, İnşaat Mühendisi
M. Ekrem KARPUZCU, Çevre Mühendisi
Figen ÖZTÜRK, Mimar
Can HANÇER, Çevre Mühendisi
Betül UYGUR ERDOĞAN, Orman Mühendisi
Yardımcılar
Şimal GÜLMEZ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencisi
Büşra HAZAN, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencisi
Güney GÜNCE, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencisi
Aybüke TÜYLOĞLU, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencisi
Hilal UTKU, Şehir ve Bölge Plancısı
Deniz ŞAHİN, Şehir ve Bölge Plancısı
Furkan AKALIN, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencisi
Serter SALMAN, CG Sanatçısı
Arman HAN, Video Editörü

16 – 325160 (EŞDEĞER MANSİYON)

Müellifler
Emre DEMİRTAŞ, Mimar (Ekip Temsilcisi)
Gülşah GÜNEŞ, Mimar
Mehmet ERDÖNMEZ, Mimar
Gizem KORUKÇU, Mimar
Rümeysa ÖZTÜRK, Mimar
Huriye Simten SÜTÜNÇ, Peyzaj Mimarı

17 – 349401 (EŞDEĞER MANSİYON)

Müellifler
Deniz ASLAN, Mimar, Peyzaj Tasarımcısı (Ekip Temsilcisi)
Burak CAN, Mimar
Furkan ÖZŞAFAK, Şehir Plancısı
Yardımcı
Şeyma Sevde SELÇUK, Peyzaj Mimarlığı Öğrencisi

Projeleri incelemek için tıklayınız.Küçükçekmece Lagünü Havzası Fikir Projesi Yarışması sonuçları açıklandı
İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 249 95 65
0212 249 09 45
kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr