İstanbul araştırmaları yapan herkes için kitaplığımızda bir şey var.

“Yarının Gıda Sistemini Bugünden Planlamak” Çalıştayı sona erdi

12.01.2023


GİZ, TEPAV ve İPA iş birliğinde yürütülen üç aşamalı çalıştay serisi 22 Kasım 2022 tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirilen son çalıştayla tamamlanmış oldu.

Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen PEP- Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı kapsamında İstanbul’un daha dayanıklı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gıda sistemine kavuşması için neler yapılabileceğini belirlemek amacıyla düzenlenen üç aşamalı çalıştay serisinin sonuncusu gerçekleştirildi. 

“Yarının Gıda Sistemini Bugünden Planlamak” başlıklı çalıştay, Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ), TEPAV ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) işbirliğiyle 22 Kasım 2022, Salı günü İstanbul’da düzenlendi. Çalıştay, TEPAV’dan Sibel Güven’in açılış konuşmasıyla başladı. Gıda sistemlerini dönüştürmenin önemine vurgu yapan Güven, İstanbul’un gıda sisteminin daha dayanıklı hale getirilmesi için politika tasarımının önemli olduğunu belirtti.

Çalıştay, GİZ Türkiye Ülke Direktörü Rubeena Esmail’in açılış konuşmasıyla devam etti. Esmail, Kamu-Özel sektör iş birliğinin, sorunların tespiti için kilit bir role sahip olduğunu vurgularken, şehirlerdeki gıda sisteminin sürdürülebilir ve yeşil olmasının, şehirlerin giderek büyümesi nedeniyle de önceliklendirilmesi gereken bir sorun olduğunun altını çizdi.

 Açılış konuşmasında, İPA Danışmanı Prof. Dr. Murat Şeker, geçim sıkıntısı yüzünden porsiyonların küçüldüğünü ve bu sebeple çocukların okula aç gitmek durumunda kaldığını belirtti. Gıda krizinin beraberinde başka krizleri de getirdiğini vurgulayan Şeker, gıda arzı güvenliğinin hepimiz için öncelikli bir gündem olduğunu da ifade etti. Açılış konuşmalarının ardından çalıştay, Sibel Güven’in “Bugüne nasıl geldik? Bugün ne yapacağız?” başlıklı sunumuyla devam etti. 

İstanbul’daki gıda fiyatlarının Türkiye’nin üzerinde olduğuna ve bölgesel gıda sistemini güçlendirme ihtiyacına dikkat çeken Güven, çalıştayın devamında gıda sisteminin dönüşümünde kooperatifler, gıda sisteminin dijital dönüşümü ve gıda sisteminin dönüşümünde planlama konu başlıklarının tartışılacağını belirtti.

“Gıda Sisteminin Dönüşümünde Kooperatifler” başlıklı ilk oturum, TEPAV’dan Dr. Selin Özokcu’nun sunumuyla başladı. Özokcu, Türkiye’de gıda kooperatiflerinin yaşadığı problemlere ve zorluklara dikkat çekerken, alternatif ve kısa gıda değer zinciri ile güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir gıdaya erişimi sağlamak için, dijitalleşme ekseninde kooperatifleşmeyi ve topluluk destekli tarım modelini yeniden düşünmek gerektiğini vurguladı. 

Oturum, Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Gökhan Özertan’ın konuyla ilgili sunumu ve ardından gerçekleştirilen tartışma ile devam etti. TEPAV’dan Yakup Peker, “Gıda Sisteminin Dijital Dönüşümü” başlıklı oturumun ilk sunumunu gerçekleştirdi. Peker, gıda sisteminin dijital dönüşümüyle, pek çok farklı kesimin refahının artırılmasının mümkün olduğunu vurguladı. Oturumun ikinci sunumunda, Trendyol Sürdürülebilirlik Lideri Simge Abay, Trendyol tarafından hayata geçirilen “Yarının Köyleri” projesinin detaylarını aktardı. Oturum, katılımcıların görüşlerinin alındığı tartışmayla sonlandırıldı.

“Gıda Sistemi Dönüşümünde Planlama” başlıklı üçüncü oturum, TEPAV’dan Sibel Güven’in sunumuyla başladı. Güven, planlamaya olan ihtiyacın kısa ve uzun vadeli sebeplerine dikkat çekerek, ancak bütüncül bir tarım ve gıda politikası ile gıdada fiyat istikrarı sağlanması mümkün olduğunu belirtti. Oturum, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Ülke Program Müdürü Dr. Taylan Kıymaz’ın sunumuyla devam etti. Çalıştay, tartışma ve değerlendirme konuşmaları ile son buldu.“Yarının Gıda Sistemini Bugünden Planlamak” Çalıştayı sona erdi
İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 249 95 65
0212 249 09 45
kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr