İstanbul araştırmaları yapan herkes için kitaplığımızda bir şey var.

İstanbul ve Kent Araştırmaları Yapan Kurumlar

İstanbul başta olmak üzere genelde kent araştırmaları ve şehir çalışmaları alanında faaliyet gösteren enstitüleri, merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarını sistematik bir biçimde listeleyen bu çalışmanın amacı, alana ilgi duyan meraklılar için bir yol haritası oluşturmaktır. Mimariden planlamaya, sanat tarihinden arkeolojiye, ekonomiden toplumsal cinsiyet çalışmalarına, sosyolojiden siyaset bilimine farklı disiplinlerde "kent" üzerine çalışmak isteyenler için, kütüphaneleri, arşivleri, etkinlikleri ve yayın faaliyetleri aracılığıyla önemli bir zemin açan tüm kurumlara listede yer verilecektir.

Katkı ve öneriler için: kentkurumenvanter@ibb.gov.trKURUM ADI ŞEHİR ÇALIŞMA ALANI İLETİŞİM WEB SİTESİ
Kültürel Mirası Koruma Derneği (ΚΜΚD) İstanbul Somut ve Somut olmayan kültürel mirasın belgelenmesi ve tanıtılması Yetkili: Elmon Hançer
Cumhuriyet Cad. No: 40 KaHan Asma Kat 34367 Elmadağ / İstanbul - Türkiye
90 (212) 246 19 15
info@kmkd.org
İncele
Kültürel Mirası Koruma Araştırma Derneği(KÜMAD) İstanbul Kültürel Mirasın Korunması Dragos/ Kartal
0534050 7242
info@kumad.org
İncele
Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi Boğaziçi Üniversitesi İstanbul İstanbul’un Bizans çalışmaları sahasında yapılan çalışma ve projelere destek sağlamak 90 0212 359 6787/4407
byzantinestudies@boun.edu.tr
İncele
Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı İstanbul yaşadığımız coğrafyadaki kültür çeşitliliğini insanlığın ortak mirası olarak algılayarak, bunları sahiplenmek, korumak, paylaşmak ve gelecek kuşaklara doğru ve sağlıklı biçimde aktarabilmek için çalışmaktadır. Yetkili: Ozan Torun
Barbaros Bulvarı Pınar Apt. 163/7 34349 Balmumcu / İstanbul
(212) 347 24 25
kultur@kulturbilinci.org
İncele
TÜRKİYE TARİHİ EVLERİ KORUMA DERNEĞİ İstanbul Hamamizade İsmail Dede Efendi Evi Ahırkapı Sk.No:17 Cankurtaran Sultanahmet – İstanbul
0 212 516 43 14
info@turkev.org.tr
İncele
Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul İstanbul İncele
Hollanda Araştırma Enstitüsü İstanbul İstiklal Caddesi 181 Merkez Han Beyoğlu, İstanbul
nit@nit-istanbul.org
İncele
Adalar Kültür Derneği İstanbul Adaların kültür hayatına katkıda bulunmak amacıyla Büyükada Kültür ve Yardımlaşma Derneği adıyla kuruldu. Sonraki yıllarda adı önce Büyükada Kültür Derneği’ne, daha sonra da Adalar Kültür Derneği’ne dönüştü. Çınar Meydanı No. 86 Büyükada 34970, İstanbul - Türkiye
İncele
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü İstanbul İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2003 yılından beri kültür, sanat, eğitim ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın, 2005'te açılan Pera Müzesi'yle başlattığı geniş kapsamlı bir kültür-sanat projesinin ikinci önemli adımı Meşrutiyet Caddesi No.47 34430 Tepebaşı - Beyoğlu - İstanbul
2123340900
bilgi@iae.org.tr
İncele
Kent Araştırmaları Enstitüsü Ankara Kent Araştırmaları Enstitüsü, çok karmaşık nedenlerin ortaya çıkartmış olduğu kentsel sorunların tespit edilmesini ve çözüm önerileri geliştirilmesini en temel misyon olarak benimseyip bu bağlamda çalışmalar yürüten bir düşünce kuruluşudur. Nasuh Akar Mahallesi,Türk Ocağı Cad., Prof. Dr. Osman Turan Sk. No:4 Kat:2, 06520 Balgat-Çankaya/Ankara
0 312 285 53 59
info@kentarastirmalari.org
İncele
MSGSÜ KENTSEL TASARIM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ İstanbul Bilgi toplumuna geçiş sürecinde kentsel tasarım ve kentsel mekân alanında, yaşam kalitesinin yeniden üretilmesinde; geleneksel yapı, yaratıcı yenilikler, bilgi ekonomileri ve kültürel ortamla ilişkili çalışmalar yapmak, sürdürülebilir gelişmeyi desteklemek, mimarlık ve kent disiplinini kentsel tasarım ile buluşturacak rehberler, araçlar ve çözüm önerileri sunmak. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bomonti Yerleşkesi Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No: 71 Şişli/İstanbul
212 234 75 88
merlab@msgsu.edu.tr
İncele
MSGSÜ KÜLTÜR VARLIKLARI ve SANAT ESERLERİ MALZEME UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ İstanbul Yapısal ve taşınabilir kültür varlıklarının malzeme ve üretim teknolojilerinin belirlenmesi, yapılacak koruma-onarım çalışmalarının asıllarına uygun bir şekilde sağlıklı olarak yürütülmesi için ileri teknolojiler kullanılarak araştırmalar ve analizler yapmak, İncele
MSGSÜ SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ İstanbul Amaçları doğrultusunda yeşil sürdürülebilir kentsel dönüşüm alanında araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ile projeler yapmak ve yürütmek. İncele
MSGSÜ ŞEHİRCİLİK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ İstanbul Kamu hizmeti veren kurum ve kuruluşların şehircilik alanında ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerini sağlamak, Şehirciliğe ilişkin bilimsel ve araştırma çalışmaları düzenlemek, yürütmek, yönetmek, bu çalışmalarda yer almak ve çalışmalara destek vermek, araştırma çalışmaları sonucunda bilimsel rapor ve dokümanlar düzenlemek, İncele
Marmara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi İstanbul Çevre sorunlarının belirlenmesi ve çözümüne yönelik disiplinler arası, bilimsel ve uygulamaya dönük araştırma ve çalışmalar yapmaktır. Fen Edebiyat Fakültesi, C-317 / Göztepe Kampüsü Kadıkoy 34722 - İSTANBUL/TÜRKİYE
(216)-349 25 81
İncele
Marmara Üniversitesi Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler İstanbul Siyasal, idari ve toplumsal hareketleri yerelden anlamaya çalışan, bir yaşam alanı olarak kente odaklanan ve yerelden küresele ulusal ve uluslararası eğilimleri dikkate alan disiplinler arası küresel bir araştırma ve uygulama merkezi olmak... Adres: Marmara Üniversitesi, Anadoluhisarı Yerleşkesi, 34820, Beykoz, İstanbul
(0216) 7774230
keyem@marmara.edu.tr
İncele
Marmara Üniversitesi Bölgesel Kalkınma ve Uygulama Araştırma Merkezi İstanbul Marmara Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (MABKAM) amacı, ekonomik büyüme ve bölgesel kalkınma konularında araştırmalar yapmak ve bilimsel etkinlikler gerçekleştirmektir. Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü İktisat Fakültesi Kat 1 Ofis 113 34722 / Kadıköy - İstanbul
0(216) 541 40 21
mabkam@marmara.edu.tr
İncele
YTÜ Istanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi İstanbul istyam@yildiz.edu.tr
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YERLEŞME VE MİMARLIK BİLİMLERİ UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ İstanbul Merkezin Kuruluş amacı, tek yapı ölçeğinden, kent ve bölge ölçeğindeki mekanlara değin her türlü bina ve yerleşmelerle ilgili planlama; bu ölçeklerle ilgili ekonomik, politik, yönetsel, toplumsal, demografik, fiziki, mimari, teknik ve sanatsal konularda araştırma, uygulama ve eğitim yapmaktır.
YTÜ Akıllı Şehirler Uygulama ve Araştırma Merkezi İstanbul Akıllı şehir uygulamaları ile ilgili politika ve strateji çalışmalarını yürütmek, projeler geliştirmek ve gerçekleştirmek, Üniversite ile kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından gerçekleştirilen akıllı şehir uygulamaları arasında eşgüdüm sağlanması ve yaygın kullanımın temin edilmesine katkıda bulunmak.
YTÜ Tarihi Mirası Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi İstanbul Merkezin amacı; üniversite bünyesinde tarihi mirasın korunmasına yönelik eğitim-öğretim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda kısa ve uzun süreli çeşitli eğitim- öğretim programları düzenlemek, çeşitli araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek ve koruma uygulamalarına yönelik stratejileri belirlemektir. Bilim dalları arasında teknik bilginin paylaşılmasına olanak veren araştırmalar, çalışmalar ve etkinlikler düzenleyerek tarihi mirası koruma bilincini yaygınlaştırmak ve üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslar arası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Yıldız Kampüsü, Barbaros Bulvarı, 34349 Yıldız, İstanbul, Türkiye
90 212 3837070
İncele
YTÜ Uluslararası Kentsel Çalışmalar Araştırma Merkezi İstanbul ICUS kente, mekana ve topluma temas eden tüm konuları disiplinlerarası bir bakış açısıyla tartışmaya ortam sunar. Kent üzerine fikir geliştirmeyi, bilgi ve birikimini artırmayı hedefleyen ICUS, bilimsel toplantılar, söyleşiler ve çalışmalar organize ederek, bilgi üretme konusunda faaliyetlerini sürdürür. Bu kapsamda, kent odaklı bir söyleşi ve tartışma serisi ile, farklı disiplinlerle bağ kurarak, bu araştırma ve tartışma ağını zenginleştirmeyi amaçlamaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yıldız Kampüsü D Blok 34349 Yıldız - Beşiktaş İSTANBUL
0 212 383 70 70 (2641)
icus.ytu@gmail.com
İncele
Beykent Üniversitesi Kent Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi İstanbul İncele
İbn Haldun Üniversitesi Gayrimenkul ve Altyapı Araştırmaları Merkezi İstanbul Gayrimenkul ve altyapı başta olmak üzere ilgili sektörleri de kapsayacak şekilde Üniversitede örgün lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında Türkiye’nin altyapısal, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı verecek nitelikli insan kaynağı kazandırmak için ulusal ve uluslararası ilgili standartlara uygun olarak ulusal ve uluslararası alanlarda her türlü belgelendirme yapmak İncele
Gazi Üniversitesi Kent içi Ulaşım teknolojileri erişebilirlik uygulama ve araştırma merkezi Ankara Merkezin amacı, hayatın hemen her evresinde vatandaşlara doğrudan ya da dolaylı olarak etki eden, ayrıca yaşam alanlarının daha yaşanabilir hale getirilmesine yönelik dolaylı yada doğrudan ülke ekonomisinin gelişmesinde de rol oynayan, ulaşım teknolojileri ve politikalarının en doğru biçimde geliştirilmesini, planlanmasını, uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda, bilimsel ve eğitim amaçlı çalışma ve iş birlikleri planlamak, yürütücülüğünü üstlenmek, kamu ve özel sektör kuruluşlarına danışmanlık desteği vermek ve bu konuda eksikliği hissedilen teknik elemanların yetiştirilmesini sağlamaktır. Gazi Üniversitesi Maltepe Yerleşkesi Eti Mahallesi Yükseliş Sokak No:5 A Blok Zemin Kat Maltepe/ANKARA
90 312 582 37 77
kutem@gazi.edu.tr
İncele
Hacettepe Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Ankara Üniversite’nin başta Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü olmak üzere ilgili diğer bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile, genel olarak yerinden yönetim kuruluşlarının, özel olarak yerel yönetimler ve bağlı kuruluşları ile bunların birliklerinin kurumsal yapılarının geliştirilmesine ve hizmet kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / ANKARA
0 312 297 87 25
hu-yam@hacettepe.edu.tr
İncele
İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi İstanbul Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı; şehir araştırmaları ve politikaları alanında akademik ve uygulamaya dönük çalışmalar yapmak, bu alandaki çalışmalara destek olmak, gerçekleştireceği faaliyetlerle toplumdaki şehir araştırmalarına ilişkin farkındalığı yükseltmek, şehir ekonomisi ve sosyolojisi perspektifinden ülkemizin şehir politikaları alanındaki stratejilerinin başarıya ulaşması noktasında her türlü bilimsel katkıyı sunmaktır. Kalenderhane Mah. 16 Mart Şehitleri Cad. Bozdoğan Kemeri Sırası No:16 Kat 2 Vezneciler / Fatih / İSTANBUL
90 2124401818 Dahili : 11276
sehir@istanbul.edu.tr
İncele
Çelik Gülersoy Vakfı İstanbul Kitaplığı İstanbul 1990 yılında Çelik Gülersoy Vakfı tarafından 6 bin kitapla kurulan kitaplıkta, 1000’e yakın nadir eserle birlikte toplam 11 bin civarında kitap bulunuyor. Kitaplıkta, Roma ve Bizans, Osmanlı tarihi, seyahatnameler, hatıralar, güzel sanatlar, biyografi, İstanbul’la ilgili şahsiyetler ve onların diğer eserleri yer alıyor. Şehircilik ve belediye sorunları, kuruluşlar, İstanbul rehberleri ve dergiler de yer alıyor. Soğukçeşme Sokağı No: 24, Sultanahmet İstanbul
0 212 512 57 30
İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi İstanbul Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi kendi alanında ülkede ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmeyi hedeflemektedir. Bir yandan kamu kurumları, belediyeler ve özel kuruluşlardan gelen inceleme raporu ve proje istemleri karşılanırken, diğer yandan da ilgili alanda yapılan bilimsel çalışma ve araştırmalarla ülkenin bilgi birikimine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Çevre ve Şehircilik konuları ile ilgili bölümlerinde görevli tüm öğretim üyeleri Merkez'in doğal üyeleridir. Bununla birlikte, gerektiğinde diğer yurtiçi veya yabancı kurumlardaki uzmanlar merkez kurulunun kararıyla projelerde görev alabilmektedirler. Birçok kuruluşa uygulama ve araştırma hizmeti yanında danışmanlık, proje yönetim ve kontrolluk hizmetleri de sunulmuştur. İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla Binası Oda No:114 34437 Taksim ISTANBUL
0 212-249-28-34
cevse@itu.edu.tr
İncele
SALT Araştırma Kent, Toplum ve Ekonomi İstanbul Görsel kültürün yaygınlaştığı 19. yüzyılın ikinci yarısından bugüne, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kent, kişi ve olaylarına dair, SALT Araştırma’nın yanı sıra farklı kişi ve kurumların bir araya getirdiği fotoğraf ve kartpostalları içerir. Bankalar Caddesi 11 Karaköy 34421 İstanbul Türkiye
İncele
İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Nadir Eserler Kütüphanesi İstanbul Abdülhamid’in Yıldız Sarayı Kütüphanesindeki eserlerin Darülfünun’a devri için 1 Haziran 1924’te karar alınmış ve eserler devredilmiştir. Yıldız Sarayı Kütüphanesinin Darülfünun Kütüphanesine nakledilmesi mevcut dermeye müzelik değer taşıyan birçok yazma eserin kazandırılmasını sağlamıştır. Ve hazırlıkları biten Umumi Kütüphane 30 Kasım 1924’te yararlanmaya açılmıştır. 31 Mayıs 1933’te İstanbul Darülfünun’nun ilgasına ve Maarif Vekaletince yeni bir üniversite kurulmasına dair kanun TBMM tarafından kabul edilmiştir. Ve 1 Ağustos 1933’te İstanbul Üniversitesi açılmıştır. 1934 yılında “Basma yazı ve resimleri derleme Kanunu” kapsamına İstanbul Üniversitesi Merkez kütüphanesi de dahil edilmiş ve bu tarihten itibaren İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi sadece bir Üniversite Kütüphanesi olmaktan çıkarak aynı zamanda Ulusal Kütüphane niteliği kazanmıştır. 1985 yılında kütüphane halen kullanmakta olduğu binasına taşınmış ve hizmet vermeye başlamıştır. Kütüphanemiz dermesiyle yüzyılları, dilleri ve yazıları birbirine eklemeyi başaran en eski ve en büyük üniversite kütüphanesidir. 1982 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunuyla, İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı adıyla, İstanbul Üniversitesi’nin fakülte, bölüm, enstitü ve araştırma merkezleri kütüphaneleriyle birlikte çalışmaya başlamıştır. Molla Hüsrev Mahallesi Molla Şemsettin Cami Sokak No:10 Fatih\ İstanbul
0 2124555783
kutuphane@istanbul.edu.tr
İncele
IRCICA Kütüphanesi İstanbul IRCICA Kütüphanesi kültür, sosyal bilimler ve insanî bilimler alanlarında ve ağırlıklı olarak İslam kültür ve medeniyeti çerçevesinde tarih, coğrafya, din, bilim, felsefe, sanat, mimari, edebiyat konularında yoğunlaşmış koleksiyonunu okuyuculara sunarak bu alanlardaki araştırma ve incelemelere hizmet etmeyi, aynı zamanda bu koleksiyonu korumayı, geliştirmeyi ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlamaktadır. Alemdar Caddesi, No. 15, Bâbıâlî Girişi 34110 Cağaloğlu - Fatih, Istanbul, Turkey.
0 212 402 00 00
library@ircica.org
İncele
Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı İstanbul TAÇ Vakfı’nın amacı; Türkiye’nin ve Anadolu Uygarlığı’nın sanat ve kültür varlıklarını ve mimari mirasını, doğal ve tarihsel, kültürel, estetik ve turizm değerlerini ve bu kavramlar içine girecek her çeşit belgesel değerleri korumak ve bu değerlerin geçmişle gelecek arasında kültürel bir ağ dokusu şeklinde devamlılığını sağlamak, bu amacın gerçekleşmesi için gerekli organizasyonu kurmak, ilgili kuruluş ve kişilerin bu amaç doğrultusunda fikir ve çalışma koordinasyonunu sağlamak gerekli doküman ve envanter çalışmalarını yapmak, etüd ve projeler hazırlamak veya hazırlatmak, gerekli uygulamaları yapmak veya yaptırmak, örnekleme yoluyla yeni uygulamalar yapılmasına çalışmak, korunacak yapıtları veya çevreleri uygunluğu oranında turizm fonksiyonu içinde değerlendirerek, sağlıklı bir yaşama imkanı sağlamak, ülkemizdeki her tür korunması gerekli kültür varlığı yapıt ve çevreleri örnek çalışma programı içerisinde ele almak, amaca uygun tüm bu faaliyetleri kolaylaştıracak kamuoyu oluşturma ve eğitim çalışmaları ve her türlü yayın yapmak, eğitimli personel yetişmesini sağlamak, bütün bu hedeflere varmak için yapılacak işlemlerin yöntemini tespit etmek ve bu yöntemleri uygulamak veya uygulatmaktır. 1976 yılından günümüze çok sayıda korunması gerekli kültür varlığının restorasyonunu tamamlamış, pek çok uygulama projesinin gerçekleşmesini sağlamış, gerek mimari, gerekse grafik sanatlar öğrencileri arasında ödüllendirmeler düzenlemiş, çeşitli yayın faaliyetlerinde bulunmuş, lisans ve lisan üstü öğrencilerine çeşitli burslar sağlamış olan TAÇ Vakfı, Europa Nostra (Avrupa Kültürel Miras Kuruluşları Federasyonu) üyesidir. Asmaaltı Cad. Kirazhan No.2 Eminönü 34116 İstanbul TR
0 212 514 46 82 – 83
tac@tacvakfi.org.tr
İncele
İstanbul Dominikan Eğitim Enstitüsi (Dost-I) İstanbul İstanbul’da konuşlanmış olan (Dost-I), kültürel alışverişi teşvik etme ve Türkiye hakkında, sanat tarihi ve arkeolojik mirası ile ilgili bilgi verme amacındadır. Hem akademik düzeyde hem de daha geniş bir kitleye müzakereler ve eğitim seansları tesis etmekteyiz. Dost-I, farklı inançlardan insanların karşılıklı anlayışını geliştirmek için İstanbul’un çok zengin ve çeşitli dini inançları olan ortamından yararlanarak, ortak sorunların karşılaştırmalı tetkikine dayanan titiz bir metodoloji geliştirmeyi amaçlıyor. Bu yaklaşım sadece Türkiye’de değil, fakat Arap asıllı olmayan Müslümanların ve Hristiyanların birlikte yaşadığı Afrika ve Doğu Asya ülkelerinde de uygulanabilmektedir. Onüçüncü yüzyıldaki başlangıcından itibaren Konstantinopolis’teki Dominikanların varlığı uluslararası bir proje olagelmiştir. Dost-I 1996 yılında Kardeş Claverie’nin ölümünden sonra MO Timothy Radcliffe’nin kültürler arası diyaloğu, farklı Kiliseler ve ritler arasındaki ekümenik ilişkileri arttırmak için daha fazla çaba sarfedilmesi çağrısında bulunması ile kurulmuştur. Priory of Sen Piyer Kuledibi, Galata Kulesi Sk. No: 26 34420 – Istanbul / TURKEY
info[at]senpiyer.org
İncele
İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 249 95 65
0212 249 09 45
kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr