İBB Atatürk Kitaplığı

Altınkarınca Belediyecilik Ödül Töreni

2016.10.05

Marmara Belediyeler Birliği  tarafından düzenlenen ve bu yıl 6. sı gerçekleştirilen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri tören programı 1. Ekim 2016’ da İstanbul Conrad Otel’de yapıldı. Belediyeler tarafından hazırlanan ve uygulamaya konulan başarılı projeleri ödüllendirerek iyi uygulama örneklerinin tanıtılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan Altın Karınca Proje ödüleri ile yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir şehir yaşamına katkıda bulunulması hedeflenmektedir

Afet Yönetimi; İmar, Şehircilik ve Estetik; Kurumsal Yönetim Ve Gelişim; Kültür Ve Sanat; Toplum Düzeni ve Sosyal Hizmetler; Ulaşım ve Altyapı Hizmetleri; Yeşil Alan ve Çevre Yönetimi Hizmetleri ile Ar-Ge ve İnovasyon gibi 8 ayrı kategorinin yanısıra, Turgut Cansever Özel Ödülü, Tabiata Saygı Özel Ödülü ve Tarihe Saygı Özel ödülerinin verildiği törende ödüle hak kazanan projeler, belediyecilik alanında teorik ve pratik uzmanlığa ve tecrübeye sahip akademisyenler, bürokratlar ve uygulamacılardan oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 5 ayrı proje ile ödüllendirildiği törende Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğümüz tarafından yürütülen “Osmanlı Dönemi Süreli Yayınlarının Sayısallaştırılması ve Erişime Sunulması” projesi Kültür ve Sanat Kategorisinde 1.lik,  “İstanbul Görme Engelliler Bilgi Merkezi” projesi ise Toplum Düzeni ve Sosyal Hizmetler kategorisinde 2.lik ödülüne layık görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un kültürel mirasına sahip çıkma sorumluluğu ve anlayışı ile bu mirasın korunmasını, geliştirilmesini ve uluslararası alanda tanıtılmasını sağlamak üzere hizmetler yürütmektedir. Farklı kültürel coğrafyaların ortasında yer alan İstanbul’un tarihsel geçmişi kent kimliğinin önde gelen bir özelliğidir. Şehrin tarihsel kimliğini destekleyen önemli unsurlardan biri de İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Atatürk Kitaplığı’nda bulunan Osmanlı dönemi basın ve kültürel hayatına ait yazılı/ basılı ( el yazma kitaplar, matbu kitaplar, müteferrik evrak, atlas, albüm, gravür, harita, kartpostal, gazete ve dergi vb.) kültürel miras ürünleridir. İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, Atatürk Kitaplığı Koleksiyonunda bulunan tarihi gazete ve dergileri “Osmanlı Dönemi Süreli Yayınlarının Sayısallaştırılması ve Erişime Sunulması” projesi ile sayısal ortama aktarmış ve web üzerinden ücretsiz erişime açarak tüm dünyadan bilim ve araştırmacıların hizmetine sunmuştur.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “Altın Karınca Belediyecilik Proje Ödülleri” yarışmasında “Kültür ve Sanat” kategorisinde birincilikle ödüllendirilen proje ile kültürel mirasın korunması, düzenlenmesi, erişime sunulması ve geleceğe aktarılması işlevleri gerçekleştirılmiş, farklı alan ve disiplinlerde araştırmalar yapan yerli ve yabancı araştırmacı, akademisyen ve öğrencilere zaman, para ve emek konusunda tasarruf imkanı sunulmuştur. Sayısallaştırma projesi ile, yüzyılların mirası olarak günümüze ulaşan nadir nüsha yayınların asıllarının yıpranmasının önüne geçilmiş, bilgiye kolay, hızlı ve çoklu erişim imkânı sağlanmıştır, İstanbul kütüphanelerinde bulunan Osmanlı Dönemi süreli yayın koleksiyonlarının önemi ve çeşitliliği konusunda farkındalık yaratılmış, bu yayınlar üzerine çalışma yapacak yerli ve yabancı araştırmacıların ilgisinin İstanbul kütüphanelerine çekilmesi hedeflenmiştir. İBB ana sayfası üzerinden erişilen kütüphane proje web sayfası (http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/ataturkkitapligi/index.php) ile yurtiçi ve yurtdışından 550.000 den fazla ziyaretçi, 1 milyondan fazla görüntüye erişimi  sağlamış, indirip inceleme imkanı bulmuştur.

“Altın Karınca Belediyecilik Proje Ödülleri” “Toplum Düzeni ve Sosyal Hizmetler” kategorisinde ikincilik ödülü alan İBB Görme Engelliler Bilgi Merkezi Projesi ile İstanbul başta olmak üzere ülkemizde bulunan görme engelli vatandaşlarımızın sosyal refahını sağlamak, toplumsal kültür ve bilgi birikimini görme engellilerin dünyasına taşımak amacı hedeflenmiş ve yürütülen proje faaliyetleri ile sosyal, kültürel ve teknolojik kalkınmada engellilerin rolünü arttırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek amaçlanmıştır.

Proje kapsamında hazırlanan web sayfası ve mobil uygulama ile görme engellilerin kolayca kullanabilecekleri ve kullanıcı dostu bir arayüz oluşturulmuş ve projede üretilen sesli kitapların siteye üye olan tüm görme engelliler için ücretsiz erişimine imkan verilmiştir. Proje bilgilerine ve ürünlerine https://seslikutuphane.ibb.gov.tr/ adresi üzerinden erişilmektedir. 

Arşiv

Adres: Miralay Şefik Bey Sok. No: 6  Taksim, Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0(212) 249 95 65  -  0(212) 249 09 45
E-Mail: kutuphanemuzeler@ibb.gov.tr

Twitter
Instagram 
Facebook

 

 

 
© 2013 İstanbul. Her hakkı mahfuzdur. İbb Taksim Atatürk Kitaplığı